DETAIL KURZU

Príprava ku skúškam na ABT

Od:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

NITRA

Popis kurzu

Prípravu ku skúškam na ABT organizujeme pre bezpečnostných technikov s minimálnou 2-ročnou praxou, ktorí sú prihlásení, alebo sa chcú prihlásiť na skúšku k získaniu kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika podľa §24 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

Obsah kurzu

PROGRAM: Prípravu ku skúškam na ABT organizujeme pre bezpečnostných technikov s minimálnou 2-ročnou praxou, ktorí sú prihlásení, alebo sa chcú prihlásiť na skúšku k získaniu kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika podľa §24 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Pracovná úrazovosť v stavebníctve, príčiny, zdroje a štatistiky Osobitné nebezpečenstvá na stavenisku a bezpečnosť technických zariadení, kontrolná činnosť

Cieľová skupina

Bezpečnostní technici s 2-ročnou praxou

Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Polák
+421 37/791 02 19
rastislav.polak@agroinstitut.sk

Hodnotenie
Organizátor