DETAIL KURZU

FACILITÁCIA

Od:

MEGA Education s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

„Najviac sa mi páčili názorné ukážky a nácvik rôznych situácií. Atmosféra bola neformálna, oceňujem priateľský prístup lektorky.“

 • Rozvinúť zručnosti vedenia stretnutí
 • Vyskúšať si vedenie rôznych typov stretnutí a skupinové rozhodovanie
 • Zvládať náročné situácie v komunikácii so skupinou a jednotlivcom
Obsah kurzu

 • Rola facilitátora pri organizovaní a riadení skupín
 • Štruktúrovanie facilitovaného stretnutia:
 • zadefinovanie cieľa
 • zadefinovanie hlavných otázok
 • zvolenie formy práce so skupinou podľa typu stretnutia a cieľa
 • Facilitačné zručnosti – aktívne počúvanie, parafrázovanie, sumarizácia
 • Metódy skupinového rozhodovania
 • Základy vyjednávania
 • Riešenie problémových situácií:
 • problémoví účastníci
 • konflikt v skupine
 • zvládanie odporu
 • skupina nevie dospieť k dohode
Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 2/642 828 81
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor