Bratislava

EFEKTÍVNA OSOBNÁ ASISTENTKA

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, aby účastníci po jeho absolvovaní boli schopní:

 • vhodne využívať rôzne komunikačné nástroje
 • prijímať, spracovávať a odovzdávať informácie tak, aby boli dodržané princípy efektívnej komunikácie
 • rozlíšiť a vhodne reagovať na oprávnenú požiadavku a žiadosť o láskavosť
 • rozpoznať možné zdroje konfliktov a vedieť im predchádzať
 • rozlišovať medzi dôležitým a naliehavým a byť efektívni pri vybavovaní úloh

Cieľová skupina

KURZ ODPORÚČAME:

 • ambicióznym asistentkám, ktoré chcú zvýšiť svoju efektívnosť v práci a zároveň popri sebarozvoji zdokonaliť svoje komunikačné i organizačné schopnosti.

Obsahová náplň

RÁMCOVÝ OBSAH KURZU

Úloha sekretárky / asistentky

 • definovanie „novej“ úlohy v meniacich sa podmienkach organizácií
 • úlohy a funkcie sekretariátu
 • profesionálne nároky na prácu sekretárky/asistentky

Komunikácia na sekretariáte

 • prenos informácií a aktívne počúvanie
 • zásady vedenia rozhovoru
 • písomný styk, zásady úpravy písomností
 • prístup k rôznym typom ľudí
 • telefonické rozhovory, zásady telefonovania, hlasový prejav

Asertivita na sekretariáte

 • vzťah asertivita – agresivita – pasivita
 • čo je manipulácia a ako sa jej brániť
 • ako sa vyjadriť optimálnym spôsobom

Problémové situácie na sekretariáte

 • príčiny a predchádzanie konfliktom, problémoví“ ľudia
 • konštruktívne riešenie konfliktov
 • spôsoby vyrovnávania sa s konfliktom
 • spolupráca s ostatnými členmi tímov

Zlepšenie plánovacích a organizačných schopností sekretárky / asistentky

 • vzájomné vzťahy na sekretariáte
 • ABC metóda – časový manažment
 • plánovanie a príprava porád, zasadnutí a pracovných ciest
 • koordinácia a synchronizácia časového manažmentu nadriadeného a asistentky/sekretárky/

Spoločenské podujatia

 • príprava spoločenských podujatí
 • etiketa v práci asistentky

Lektor:
Katarína Miklošová

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní kurzu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Gregová
tel: 02/5263 2757-59
mobil: +421 918 591 196
e-mail: gregova@timan.sk

Adresa
Hotel Partizán, Tále

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 914 330 888
email: timan@timan.sk
web: www.timan.sk

Adresa
Timan s.r.o.
Sabinovská 6, Bratislava Zobraziť na mape