calendar capacity company course info location price sale search
Banská Bystrica

EFEKTÍVNA OSOBNÁ ASISTENTKA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, aby účastníci po jeho absolvovaní boli schopní:

 • vhodne využívať rôzne komunikačné nástroje
 • prijímať, spracovávať a odovzdávať informácie tak, aby boli dodržané princípy efektívnej komunikácie
 • rozlíšiť a vhodne reagovať na oprávnenú požiadavku a žiadosť o láskavosť
 • rozpoznať možné zdroje konfliktov a vedieť im predchádzať
 • rozlišovať medzi dôležitým a naliehavým a byť efektívni pri vybavovaní úloh

Cieľová skupina

KURZ ODPORÚČAME:

 • ambicióznym asistentkám, ktoré chcú zvýšiť svoju efektívnosť v práci a zároveň popri sebarozvoji zdokonaliť svoje komunikačné i organizačné schopnosti.

Obsahová náplň

RÁMCOVÝ OBSAH KURZU

Úloha sekretárky / asistentky

 • definovanie „novej“ úlohy v meniacich sa podmienkach organizácií
 • úlohy a funkcie sekretariátu
 • profesionálne nároky na prácu sekretárky/asistentky

Komunikácia na sekretariáte

 • prenos informácií a aktívne počúvanie
 • zásady vedenia rozhovoru
 • písomný styk, zásady úpravy písomností
 • prístup k rôznym typom ľudí
 • telefonické rozhovory, zásady telefonovania, hlasový prejav

Asertivita na sekretariáte

 • vzťah asertivita – agresivita – pasivita
 • čo je manipulácia a ako sa jej brániť
 • ako sa vyjadriť optimálnym spôsobom

Problémové situácie na sekretariáte

 • príčiny a predchádzanie konfliktom, problémoví“ ľudia
 • konštruktívne riešenie konfliktov
 • spôsoby vyrovnávania sa s konfliktom
 • spolupráca s ostatnými členmi tímov

Zlepšenie plánovacích a organizačných schopností sekretárky / asistentky

 • vzájomné vzťahy na sekretariáte
 • ABC metóda – časový manažment
 • plánovanie a príprava porád, zasadnutí a pracovných ciest
 • koordinácia a synchronizácia časového manažmentu nadriadeného a asistentky/sekretárky/

Spoločenské podujatia

 • príprava spoločenských podujatí
 • etiketa v práci asistentky

Lektor:
Katarína Miklošová

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Gregová
tel: 02/5263 2757-59
mobil: +421 918 591 196
e-mail: gregova@timan.sk

Adresa
Hotel Partizán, Tále

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 48/412 60 12
email: timan@timan.sk
web: www.timan.sk

Adresa
Timan s.r.o.
Námestie SNP 16, Banská Bystrica Zobraziť na mape