Kurz: Delegovanie

Popis kurzu

Ciele výcvikového kurzu

 • efektívne zvládnuť proces delegovania
 • minimalizovať straty spôsobené nedorozumením pri zadávaní úloh
 • zoznámiť sa a zvládnuť metodiku delegovania úlohObsah kurzu

Delegovanie – manažérska technika

 • definícia, najefektívnejší štýl riadenia

Základné princípy delegovania

 • prečo delegovať, výhody delegovania
 • bariéry pre delegovanie, riziká

Analýza práce

 • analýza úloh, ktoré robím z hľadiska delegovania
 • čo je vhodné delegovať a čo je lepšie nedelegovať

Plánovanie delegovania

 • ciele, termíny, aký štandard sa má dosiahnuť, aké právomoci delegovať

Metodika delegovania

 • výber pracovníka
 • definícia a zadanie úlohy, konzultácia (spätná väzba o porozumení úlohy)
 • kontrola, podporovanie, vyhodnotenie
 • motivácia a úrovne právomoci

Komunikačný tréning pre zrozumiteľné zadávanie úloh

Podpora delegovania

 • vyjadriť dôležitosť úlohy, zvážiť uvoľnenie z bežných povinností
 • spätná väzba a ocenenie

Viac informácií na www.fbe.skCieľová skupina

Kurz „Delegovanie“ je určený pre vedúcich pracovníkov, ktorí chcú využitím delegovania, zlepšiť svoj časový manažment a zároveň rozvíjať svojich spolupracovníkov.Certifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 200 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor