ADR školenie vodičov základné (s možnosťou rozšírenia: cisterny, trieda 1, trieda 7)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

získanie osvedčenia o školení vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci

 • v kusových zásielkach, voľne ložené (základné školenie)
 • v cisternách (cisterny)
 • preprava nebezpečných vecí triedy 1 (výbušné látky a predmety)
 • preprava nebezpečných vecí triedy 7(rádioaktívny materiál)

Cieľová skupina

Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci.

Obsahová náplň

 • predpisy, ich platnosť, základné definície používané pre cestnej preprave nebezpečných vecí
 • povinnosti jednotlivých účastníkov prepravy
 • klasifikácia nebezpečných vecí podľa tried nebezpečenstva
 • obaly a balenie kusových zásielok
 • zasielateľské postupy
 • podmienky prepravy, nakládka, vykládka, manipulácia s nebezpečnými vecami
 • požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie dopravných prostriedkov

Typ a platnosť osvedčenia:
získanie ADR osvedčenia o školení vodičov platné 5 rokov

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Michal Cingel
mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
Detva 3179 (DT)/ Ul. Mieru 1673/1 (LC)/ Medený Hámor 15 (BB), Detva/Lučenec/Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 818 *** zobraziť

mobil:
+421 918 366 *** zobraziť

email:
cingel@... zobraziť

web: www.dekra.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)