DETAIL KURZU

Rozširovacie školenie vodičov ADR - trieda 1

Od:

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

  • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon povolania vodiča prepravujúceho látky a predmety triedy 1
  • získanie informácií o požiadavkách platných pri preprave látok a predmetov triedy 1 (výbušné látky, pyrotechnické látky, výbušné predmety a pod.)
Obsah kurzu

  • vlastnosti výbušných látok a predmetov, klasifikácia, rozdelenie do podtried a význam skupín znášanlivosti,
  • označovanie výbušných látok a predmetov, Požiadavky na manipuláciu
  • požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie špeciálnych dopravných prostriedkov určených na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1
  • požiadavky na spoločnú nakládku s inými nebezpečnými vecami,
  • požiadavky na zákaz spoločnej nakládky podľa skupín znášanlivosti

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdf

Cieľová skupina

Vodiči vozidiel prepravujúcich látky a predmety triedy 1 v kusových zásielkach.

Certifikát ADR osvedčenie o školení vodičov rozšírené o platnosť triedy 1, s medzinárodnou platnosťou

Kontaktná osoba

RNDr. Michal Cingel
+421 918 792 470
skolenia@dekra.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať