Rozširovacie školenie vodičov ADR - trieda 1

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon povolania vodiča prepravujúceho látky a predmety triedy 1
  • získanie informácií o požiadavkách platných pri preprave látok a predmetov triedy 1 (výbušné látky, pyrotechnické látky, výbušné predmety a pod.)

Cieľová skupina

Vodiči vozidiel prepravujúcich látky a predmety triedy 1 v kusových zásielkach.

Obsahová náplň

  • vlastnosti výbušných látok a predmetov, klasifikácia, rozdelenie do podtried a význam skupín znášanlivosti,
  • označovanie výbušných látok a predmetov, Požiadavky na manipuláciu
  • požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie špeciálnych dopravných prostriedkov určených na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1
  • požiadavky na spoločnú nakládku s inými nebezpečnými vecami,
  • požiadavky na zákaz spoločnej nakládky podľa skupín znášanlivosti

Lektor:
RNDr. Michal Cingel, Ing. Simona Duchajová, Ing. Slavomíra Pachová PhD., Ing. Lenka Briňarská

Typ a platnosť osvedčenia:
ADR osvedčenie o školení vodičov rozšírené o platnosť triedy 1, s medzinárodnou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Michal Cingel
mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
HOTEL KOŠICE Moldavská cesta 51 (KE)/ Ul. Mieru 1673/1 (LC)/ Detva 3179 (DT)/ Dobronivská cesta 6A (ZV)/, Košice/Lučenec/Detva/Zvolen

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 082 *** zobraziť

mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť

web: www.dekra-safety.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)