Kurz: Rozširovacie školenie vodičov ADR - trieda 1

Popis kurzu

  • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon povolania vodiča prepravujúceho látky a predmety triedy 1
  • získanie informácií o požiadavkách platných pri preprave látok a predmetov triedy 1 (výbušné látky, pyrotechnické látky, výbušné predmety a pod.)Obsah kurzu

  • vlastnosti výbušných látok a predmetov, klasifikácia, rozdelenie do podtried a význam skupín znášanlivosti,
  • označovanie výbušných látok a predmetov, Požiadavky na manipuláciu
  • požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie špeciálnych dopravných prostriedkov určených na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1
  • požiadavky na spoločnú nakládku s inými nebezpečnými vecami,
  • požiadavky na zákaz spoločnej nakládky podľa skupín znášanlivostiCieľová skupina

Vodiči vozidiel prepravujúcich látky a predmety triedy 1 v kusových zásielkach.Certifikát

ADR osvedčenie o školení vodičov rozšírené o platnosť triedy 1, s medzinárodnou platnosťouKontaktná osoba

RNDr. Michal Cingel
+421 918 792 470
skolenia@dekra.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena