DETAIL KURZU

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY - NOVELA ZÁKONA PLATNÁ OD 1.1.2019 - Bratislava

Od:

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

  1. Miesto zdaniteľného obchodu ako rozhodujúci faktor
  2. Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť
  3. Okamih vzniku daňovej povinnosti
  4. Dodanie tovaru do iného členského štátu
  5. Novelizácia zákona k 1. januáru 2019
Obsah kurzu

  1. Miesto zdaniteľného obchodu ako rozhodujúci faktor či uskutočnený zdaniteľný obchod je predmetom dane alebo nie je predmetom dane (miesto zdaniteľného obchodu pri dodaní tovaru alebo služby, miesto zdaniteľného obchodu pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu alebo pri dovoze tovaru)
  2. Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť (kritéria pre určenie či konkrétna služba je alebo nie je službou vzťahujúcou sa na nehnuteľnosť)
  3. Okamih vzniku daňovej povinnosti (pri dodaní tovaru alebo služby, pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu alebo pri dovoze tovaru)
  4. Dodanie tovaru do iného členského štátu (podmienky dodania tovaru a vznik nároku na

oslobodenie, okamih dodania tovaru a okamih vzniku daňovej povinnosti, preukazovanie prepravy tovaru v prípade ak prepravu vykonáva dodávateľ tovaru alebo odberateľ tovaru vlastným resp. prenajatým dopravným prostriedkom, preukazovanie prepravy tovaru v prípade ak je tovar prepravený inou osobou ako je dodávateľ alebo odberateľ, premiestnenie tovaru do iného členského štátu s nárokom na oslobodenie a bez nároku na oslobodenie )

  1. Novelizácia zákona k 1. januáru 2019 (nová definícia obratu, dodanie tovaru a základ dane pri dodaní tovaru alebo službu pri použití poukazu, cezhraničné dodanie tovaru na základe lízingovej zmluvy vždy ako dodanie tovaru, obmedzenie práva voľby pri dodaní stavby, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane, obmedzenie práva voľby na zdanenie prenájmu nehnuteľnosti)
Poznámka k cene

Prihlásením sa na toto školenie súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., ktoré sú uvedené na stránke www.skolenia.net, alebo kliknutím na tento odkaz: https://www.skolenia.net/vop

Kontaktná osoba

Dana Kern
+421 908 690 770
info@agenturaapollo.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať