DETAIL KURZU

Projektový manažment - Efektívne riadenie projektov

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Seminár venovaný kľúčovým princípom pre efektívne riadenie projektov.

Porozumieť kľúčovým princípom riadenia projektov a naučiť sa tieto pomocou vhodných metód a nástrojov projektového riadenia aktívne používať pre efektívne riadenie projektov, vedieť definovať, merať a riadiť procesy v projektoch a vyskúšať si riadenie projektu na jednoduchom príklade z vlastnej praxe.

Obsah kurzu

 • Ciele a prínosy projektu
 • Definovanie produktu projektu (výstupy a aktivity)
 • Obmedzenia a predpoklady projektu
 • Návrh organizačnej štruktúry projektu
 • Riziká projektu
 • Akceptácia projektu
 • Životný cyklus projektového tímu
 • Zadanie projektu (Project charter)
 • Optimalizácia času a nákladov projektu
 • Reporting a korekcia projektu
 • Odovzdanie projektu
 • Riadenie multiprojektových prostredí

Cieľová skupina

 • podnikatelia,
 • manažéri,
 • pracovníci s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy,
 • vedúci a členovia projektových tímov,
 • všetci, ktorí sa chcú dozvedieť viac o efektívnom riadení projektov

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor