DETAIL KURZU

LPA audity a audity procesov

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

 • Spoznať princípy a druhy auditov v podnikoch.
 • Uvedomiť si, čo je cieľom LPA auditu, prečo sa robí audit.
 • Princípy a prínosy viacúrovňových auditov.
Obsah kurzu

 • Prečo sú audity dôležité?
 • Audity, základné pojmy procesných auditov
 • Princípy a účel auditu, použitie výsledkov auditu
 • Druhy auditov
 • Audit výrobného systému – čo si všímať
 • Audity zavedených metód (napr. 5S, TPM a pod.)
 • Čo je viacúrovňový audit, vlastník
 • Prínos LPA auditu ako nástroja riadenia
 • Realizácia LPA auditov, auditované oblasti
 • Preskúmanie vedením a neustále zlepšovanie viacúrovňových auditov
 • Čo je a čo nie je LPA audit
 • Zodpovednosti a komunikácia v LPA audite
 • Početnosť podľa úrovní organizácie
 • Vyhodnotenie LPA auditov, dokumentácia

ZÁVEREČNÁ DISKUSIA

Cieľová skupina

 • firemní audítori,
 • majstri,
 • predáci,
 • procesní inžinieri,
 • kvalitári,
 • manažéri firmy,
 • inžinieri kvality a pod.
Poznámka k cene

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E) 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-C

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor