DETAIL KURZU

Využitie IT v službách a obchode

Od:

IVAKS

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť uchádzačov o zamestnanie využitie a tvorbu grafiky a dizajnu,vizua­lizácii obsahu,grafickým návrhom, webdizajnu v službách a obchode. Úprava, spracovanie, organizovanie fotografie v Picasa.Skenovanie a spracovanie rôznych grafických predlôh v AbbyFineReader. Tvorba a úprava videí, filmové efekty, animácie vo Windows Movie Maker. Tvorba a administrácia www stránok vo Website X5, Webnode. Normalizovaná úprava dokumentov, hromadná korešpondencia. Vzorce a funkcie, grafy, štatistiky, kontingenčné tabuľky v MS Excel. Profesionálne spracovanie prezentácií, foto, video, zvuku v MS Powerpoint.

Cieľová skupina

Uchádzači o zamestnanie evidovaní na UPSVaR Spišská Nová Ves.

Poznámka k cene

kurz preplatí Úrad práce (po splnení podmienok)

Kontaktná osoba

IVAKS s.r.o.
+421 903 718 926
ivaks@ivaks.sk

Hodnotenie
Organizátor