DETAIL KURZU

GDPR - praktická implementácia

Od:

AKVY Business s. r. o.

Bratislava

Popis kurzu

Získate ucelené informácie pre zavádzanie GDPR a praktickým spôsobom vás prevedie celým postupom implementácie GDPR .( Mapovanie aktív, GAP analýza, Analýza rizík, Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov ).

Školenie je zamerané na komplexné povinnosti a implementáciu GDPR.

V posledný deň si vyskúšate potencionálnu kontrolu od Úradu pre ochranu osobných údajov.

Obsah kurzu

1.deň:

Identifikácia aktív, Mapovaní aktív a procesov, GAP analýza ( postupy, výstupy )

2.deň

Analýza Rizík GDPR, Ošetrenie rizík, Sekundárne riziká, DPIA (princípy a výstup ), simulácia kontroly od Úradu na ochranu osobných údajov

Certifikát Certifikát Poznámka k cene

cena za osobu

Kontaktná osoba

Ing. Milan Hladký
+421 948 454 720
gdpr@gdprsk.sk

Hodnotenie
Organizátor