DETAIL KURZU

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

Od:

sféra, a.s.

Bratislava

Popis kurzu

Transferové oceňovanie patrí medzi zložitú problematiku, preto sa jej budeme na seminári intenzívne venovať plné dva dni. Naučenú teóriu si vyskúšate na praktických príkladoch s odborníčkou Ing. Danou Slivkovou, PhD.
Obsah kurzu

Program:

1. Rozsah uplatňovania princípov transferového oceňovania - definície, predmet a význam transferového oceňovania, legislatívny rámec, novinky od roku 2015

2. Reštrukturalizácia v kontexte transferového oceňovania – charakteristika reštrukturalizácie v kontexte transferového oceňovania, legislatívny rámec uplatňovaný pri zdaňovaní kontrolovaných transakcií realizovaných pri reštrukturalizácii, posudzovanie rizika pri reštrukturalizácii, posudzovanie kompenzácie za reštrukturalizáciu, ohodnotenie poreštrukturalizačných kontrolovaných transakcií, akceptovanie skutočných kontrolovaných transakcií v procese reštrukturalizácie zo strany daňovej správy, modelové situácie, príklady a prípadové štúdie z praxe 

3. Nový článok 7 vs starý článok 7 Modelovej zmluvy OECD o zamedzení dvojitého zdanenia v kontexte prisudzovania ziskov stálej prevádzkarni - predstavenie nového prístupu k prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni, implementácia nového prístupu k prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni, nový článok 7 vs starý článok 7 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku, posúdenie činností a podmienok hypoteticky oddeleného a samostatného podniku (prvý krok pri prisudzovaní ziskov stálej prevádzkarni), stanovenie zisku hypoteticky oddeleného a samostatného podniku na základe porovnateľnej analýzy (druhý krok pri prisudzovaní ziskov stálej prevádzkarni), aplikácia princípov nového prístupu prisudzovania ziskov stálej prevádzkarni aj na banky a poisťovne, prezentácia vzorového príkladu

Prednášajúci: Ing. Dana Slivková, PhD. - oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania, Finančné riaditeľstvo SR

Harmonogram:

25.10.2018 Štvrtok

 • 09:00-10:00 registrácia účastníkov
 • 10:00-12:00 začiatok prednášky
 • 12:00-13:00 obed
 • 13:00-15:00 pokračovanie prednášky
 • 15:00-15:20 kávová prestávka
 • 15:20-17:00 pokračovanie prednášky
 • 18:00           večera

26.10.2018  Piatok

 • 09:00-10:30 začiatok prednášky
 • 10:30-10:50 kávová prestávka
 • 10:50-12:20 pokračovanie prednášky
 • 12:20           obed

Poplatok zahŕňa:

V prípade, že máte záujem sa ubytovať v hoteli Termál****, do poznámky v prihláške nám napíšte, či máte záujem o 1-lôžkovú izbu alebo o 2-lôžkovú izbu.

My Vám izbu zarezervujeme a ubytovanie si uhradíte samostatne priamo na recepcii hotela v hotovosti alebo kreditnou kartou.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Kontaktná osoba

Veronika Šišovská
+421 907 288 521
Veronika.Sisovska@sfera.sk

Hodnotenie
Organizátor