DETAIL KURZU

SQL Server Analysis Services 2017/2016 – Tabular Model

Od:

Smart People, spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Účastníci sa naučia vytvárať a spravovať tabulárne dátové modely Analysis Services aj samostatné dátové modely v PowerPivote. Naučia sa dotazovať sa na ne v jazyku DAX, a optimalizovať ich výkon. Súčasťou kurzu je aj integrácia so SharePointom, Power BI, Power View či Reporting Services. Účastníci sa tiež naučia, kedy je vhodnejšie použiť tabulárny model, a kedy tradičné OLAP kocky. Vhodné pre účastníkov, ktorí potrebujú rýchlo a jednoducho implementovať technológiu serverového PowerPivotu vo firme, a chcú sa vyhnúť komplikovaným riešeniam. Kurz je založený na našich dlhoročných skúsenostiach z nasadenia v najväčších slovenských a českých firmách, s terabajtovými objemami dát. Nikto iný v ČR a SR nie je momentálne schopný zrealizovať tento kurz takto podrobne a v takejto hĺbke. Určené pre tých, ktorí chcú špičkový výkon bez kompromisov.

Bude Vás učiť autor prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to odborník s 9-ročnou praxou v PowerPivote, 7-ročnou pracou v SSAS Tabulare a 4-ročnou praxou v Power BI, vrátane nasadení vo veľkých firmách. A dozviete sa množstvo užitočných a ťažko dohľadateľných tipov a trikov, ktoré sa inde nenaučíte. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov na tejto adrese:

https://www.powerpivot.sk/referencie/

Obsah kurzu

Úvod do tabulárnych modelov

 • Tabulárne modely vs. OLAP kocky
 • Interná organizácia VertiPaqu
 • Limity VertiPaqu
 • Inštalácia Analysis Services v tabulárnom móde vs. v PowerPivot móde
 • Inštalácia/ak­tivácia PowerPivotu v Exceli
 • Visual Studio a SQL Server Data Tools

Vytváranie tabulárnych riešení

 • Vytvorenie tabulárneho projektu pre Analysis Services
 • Vytvorenie tabulárneho modelu v PowerPivote pre Excel
 • Import dát z dátových zdrojov
 • Transformácie dát a zabudované ETL v Power Query (od verzie 2017)
 • Zlučovanie a spájanie dát z viacerých zdrojov
 • Nastavenia tabulárneho projektu
 • Prepojenie dát z viacerých tabuliek a relácie
 • Používanie číselníkov
 • Diagramové zobrazenie
 • Skrývanie systémových stĺpcov
 • Aktualizácia dát z podkladových databáz
 • Predvolené formátovanie údajov
 • Analýza a testovanie modelu v Exceli

Pokročilá funkcionalita

 • Vypočítané stĺpce a vypočítané tabuľky
 • Vypočítané polia – merítka
 • Hierarchie
 • KPI – kľúčové ukazovatele výkonu
 • Perspektívy
 • Viacjazyčné modely
 • Partitioning dát
 • In-memory vs. DirectQuery mód
 • Zapnutie skrytej funkcionality – užívateľské akcie, vlastný drilldown, podmienené formátovanie, …

Vlastné kalkulácie v jazyku DAX

 • Úvod do jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Funkcie pre prácu s dátumami a časmi
 • Informačné funkcie
 • Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie
 • Funkcie pre kontrolu logiky spracovania
 • Matematické funkcie
 • Štatistické funkcie
 • Funkcie pre prácu s textom
 • Funkcie Time Intelligence – analýza údajov naprieč časovými obdobiami
 • Kontext výpočtu
 • Optimalizačné nástroje a benchmarking
 • DAX Studio
 • Optimalizácia výkonu, exekučné plány a cache

Nasadenie riešenia

 • Nasadenie tabulárneho modelu na server Analysis Services
 • Prepojenie tabulárneho modelu na SharePoint 2016/2013
 • Nasadenie PowerPivotu na SharePoint 2016/2013
 • Prevod PowerPivotu na tabulárny projekt Analysis Services
 • Nasadenie do Azure Analysis Services
 • Integrácia s Power BI a Power BI Gateway
 • Processing tabulárnych databáz, tabuliek a partícií
 • Reportovanie z tabulárneho modelu v Power View
 • Vizuálna analýza dát pomocou Power View
 • Využitie MDX dotazov v režime DAX a naopak
 • Údržba tabulárnych modelov a projektov
 • Optimalizácia pamäte tabulárnych modelov a nastavenia servera
 • Inkrementálne nasadzovanie a processing
 • Záloha a obnovenie databáz, detach a attach
 • Synchronizácia databáz
 • Zabezpečenie tabulárych modelov, užívateľské role
 • Dynamická bezpečnosť
 • ReadOnly a ReadWrite mód
 • Workspace databáza

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä analytikom, pracovníkom reportingu a controllingu, či iným analytickým profesiám, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne zanalyzovať veľké množstva dát v SSAS Tabulare, odreportovať ich a vyhodnotiť ich. Na tento kurz sa nevyžadujú žiadne špeciálne znalosti, stačí ovládať základnú prácu s Excelom. Kurz je určený pre tých, ktorí buď ešte nemajú žiadne skúsenosti s SSAS Tabularom/Power­Pivotom, alebo v ňom ešte len začínajú pracovať prvé týždne či mesiace.

Referencie nájdete na stránke www.powerpivot.sk

Poznámka k cene

V cene kurzu je naša 566-stranová kniha o PowerPivote, Power BI a jazyku DAX v slovenčine s podrobnými návodmi krok po kroku, 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX, občerstvenie a obed. Využite 15-minútovú telefonickú konzultáciu zdarma.

Kontaktná osoba

Ing. Michal Chmelár
+421 904 574 476
chmelar@smartpeople.sk

Hodnotenie
Organizátor