DETAIL KURZU

Úvod do GDPR

Od:

AKVY Business s. r. o.

Bratislava

Popis kurzu

V tomto poldňovom školení sa zoznámite s problematikou ochrany osobných údajov a IT bezpečnosti podľa pravidiel GDPR.

Získate ucelené informácie pre zavádzanie GDPR a následne aj informácie k ďalším krokom (dátový audit a analýza rizík), ktoré sú potrebné na dosiahnutie vašeho súladu s nariadením GDPR.

Školenie je zamerané na kľúčové povinnosti a implementáciu GDPR.

Obsah kurzu

GDPR
Definícia kľučových rolí
Ich povinnosti pri ochrane osobných údajov
Osobné a citlivé dáta
Zásady procesov GDPR
Princípy pre zber a spracovanie dát
Princípy GDPR
Nové pravidlá pre spracovávanie dát
Nové pravidlá pre zhromažďovanie dát
DPO – Data Protection Officer
GDPR a dodržiavanie predpisov – Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (DPO), hodnotenie vplyvu (DPIA)
Sankcie
Práva a povinnosti

Kontaktná osoba

Ing. Milan Hladký
+421 905 445 573
hladky@gdprsk.sk

Hodnotenie
Organizátor