DETAIL KURZU

Grafický design - layout, kompozícia,sadzba

Od:

DIGITAL PRO s.r.o

Košice

Popis kurzu

Akreditovaný komplexný odborný kurz, na ktorom sa oboznámite s pravidlami a princípmi grafického dizajnu a zásadami navrhovania a spracovávania reklamnej a propagačnej grafiky ako sú napríklad reklamné tlačoviny, letáky, inzercia, vizitky, oznámenia, veľkoplošné tabule, polepy, bilboardy a mnoho ďalších printových materiálov. Súčasťou kurzu sú aj dizajnérske rozbory a budovanie zručnosti práce v programoch InDesign, Illustrator, Photoshop, alternatívne aj CorelDraw a Corel PhotoPaint, či najnovšie generácie grafických softvérov Affinity Designer a Affinity Photo.

Obsah kurzu

TEORETICKÉ PREDMETY:

Úvod do počítačovej grafiky Základy grafického dizajnu Texty a typografia Farby Príprava do tlače (prepress)

SOFTVÉROVÉ KURZY

Adobe InDesign I.+ II.+III. – podrobný softvérový tréning Adobe Illustrator START – základný softvérový tréning (online učebňa) Adobe Photoshop START – základný softvérový tréning (online učebňa) Adobe Acrobat – prepress

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA: Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 % Obhajoba vytvorených projektov na praktickom výcviku Diskusia, záver

AKREDITÁCIA: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MŠ SR

FORMY VZDELÁVANIA: kombinovaná (prezenčne + online naživo + online dištančne)

Osnovy, podrobné info a aktuálne termíny nájdete na našom vzdelávacom portáli: www.mlearning.sk.

Kontakt: 0948 203 003

Cieľová skupina

Osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba grafických produktov v reklamnej a propagačnej grafike.

Kurz je akreditovaný MŠ SR. Lektor: Jaroslav Verlík Cena kurzu: 328 EUR /možnosť absolvovať aj cez KOMPAS a REPAS/ Info a podrobnosti: www.mlearning.sk.

Ak máte záujem, prihláste sa a zašleme vám emailom elektronické dokumenty vo forme vyplňovateľných PDF e-formulárov – prihláška, vstupný dotazník, organizačné pokyny a podrobnú osnovu.

VIAC INFO NA NAŠOM PORTÁLI mLEARNING SK: http://www.mlearning.sk Inštitút digitálneho dizajnu a multimédií

KOMPLEXNÉ AKREDITOVANÉ KURZY GRAFIKY A DIZAJNU: Kurz: Grafický dizajn – reklamná a propagačná grafika Kurz: Webdizajn a tvorba webstránok Kurz: Interaktívny dizajn a multimédiá Kurz: eLearning dizajn

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MŠ SR Poznámka k cene

Prezenčná výučba prebieha v učebni v Košiciach. Alebo možnosť absolvovať kurz formou LIVE (naživo online s lektorom) - viac info na www.mlearning.sk

Kontaktná osoba

Jaroslav Verlík
+421 948 203 003
info@mlearning.sk

Hodnotenie
Organizátor