Detail kurzu

Kurz Grafický design - layout, DTP, sadzba (komplexný akreditovaný kurz) - Adobe InDesign, Acrobat

DIGITAL PRO s.r.o

Popis kurzu

Akreditovaný komplexný odborný kurz, na ktorom sa oboznámite s pravidlami a princípmi grafického designu a zásadami navrhovania a spracovávania layoutov pre rôzne publikovanie – od prospektov, menších novín, firemných bulletinov, až po sadzby dlhých dokumentov ako sú napríklad novinové a časopisecké strany, knihy a podobne. Súčasťou kurzu sú aj designérske rozbory a budovanie zručnosti práce v kľúčových programoch Adobe InDesign (alternatívne QuarkXPress či Affinity Publisher).

Obsah kurzu

TEORETICKÉ PREDMETY:

Úvod do počítačovej grafiky Základy grafického dizajnu Texty a typografia Farby Príprava do tlače (prepress)

SOFTVÉROVÉ KURZY

Adobe InDesign I.+ II.+III. – podrobný softvérový tréning Adobe Photoshop START – základný softvérový tréning (online učebňa) Adobe Acrobat – prepress

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA: Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 % Obhajoba vytvorených projektov na praktickom výcviku Diskusia, záver

AKREDITÁCIA: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MŠ SR

FORMY VZDELÁVANIA: kombinovaná (prezenčne + online naživo + online dištančne)

Osnovy, podrobné info a aktuálne termíny nájdete na našom vzdelávacom portáli: www.digitaldesign.sk.

Kontakt: 0948 203 003

Cieľová skupina

Osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba grafických produktov v reklamnej a propagačnej grafike.

Kurz je akreditovaný MŠ SR. Lektor: Jaroslav Verlík Cena kurzu: 328 EUR /možnosť absolvovať aj cez KOMPAS a REPAS/ Info a podrobnosti: www.digitaldesign.sk.

Ak máte záujem, prihláste sa a zašleme vám emailom elektronické dokumenty vo forme vyplňovateľných PDF e-formulárov – prihláška, vstupný dotazník, organizačné pokyny a podrobnú osnovu.

VIAC INFO NA NAŠOM PORTÁLI DigitalDesign.sk: http://www.digitaldesign.sk Inštitút digitálneho designu a multimédií

KOMPLEXNÉ AKREDITOVANÉ KURZY GRAFIKY A DIZAJNU: Kurz: Grafický design – reklamná a propagačná grafika Kurz: Webdesign a tvorba webstránok Kurz: Interaktívny design a multimédiá Kurz: eLearning design

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MŠ SR Poznámka k cene

Prezenčná výučba prebieha v učebni v Košiciach. Alebo možnosť absolvovať kurz formou LIVE (naživo online s lektorom) - viac info na www.mlearning.sk

Kontaktná osoba

Jaroslav Verlík
+421 948 203 003
info@digitaldesign.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať