DETAIL KURZU

Kurz eLearning design – návrh a tvorba digitálnych vdelávacích obsahov

Od:

DIGITAL PRO s.r.o

Košice

Popis kurzu

Vzdelávanie špecialistov pre oblasti vývoja digitálnych vzdelávacích obsahov a možností využívania mobilných technológií a optimalizácie obsahov pre nich – to všetko v rámci nového mladého odboru nazývaného mLearning design (v ,,predtabletovej“ ére známy ako eLearning design).

Kurz je určený najmä designérom a vývojárom digitálnych vzdelávacích obsahov, ale aj lektorom, učiteľom, školiteľom, prezentátorom, personalistom, marketérom a všetkým ostatným, ktorí sa chcú naučiť, ako nasadiť do svojich vzdelávacích aktivít rôzne digitálne prostriedky (elearningové kurzy, produktové a vzdelávacie webináre, elektronické testy, vzdelávacie hry, scenárove aplikácie, interaktívne simulácie atď.). Kurz poskytuje kľúčové vedomosti a zručnosti pre prechod z tradičného vzdelávania na modernú kombinovanú formu v rámci metódy známej ako blended learning (kombinované vzdelávanie).

Obsah kurzu

TEORETICKÉ PREDMETY:

Úvod do počítačovej grafiky Princípy interaktívneho dizajnu Teórie multimédií Teória digitálneho vzdelávania Typológia digitálnych vzdelávacích interakcií a DVO /Horton/ Učenie sa z multimédií /Mayer/ Teória a prax vývoja elektronických testov Projektovanie digitálnych aktivít a storyboarding

SOFTVÉROVÉ KURZY

Adobe Captivate I.+ II.+III. – podrobný softvérový tréning (alternatívne) iSpringSuite I.+ II.+III. – podrobný softvérový tréning MS PowerPoint – videokurz (dištančne)

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA: Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 % Obhajoba vytvorených projektov na praktickom výcviku Diskusia, záver

FORMY VZDELÁVANIA: kombinovaná (prezenčne + online naživo + online dištančne)

Osnovy, podrobné info a aktuálne termíny nájdete na našom vzdelávacom portáli: www.mlearning.sk.

Kontakt: 0948 203 003

Cieľová skupina

Osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba multimediálnych a interaktívnych vzdelávacích aplikácií – lektori, školitelia, prezentátori, pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov – špecializačné – kreditový systém

Lektor: Jaroslav Verlík Cena kurzu: 595 EUR /možnosť absolvovať aj cez KOMPAS a REPAS/ Info a podrobnosti: www.mlearning.sk.

Ak máte záujem, prihláste sa a zašleme vám emailom elektronické dokumenty vo forme vyplňovateľných PDF e-formulárov – prihláška, vstupný dotazník, organizačné pokyny a podrobnú osnovu.

VIAC INFO NA NAŠOM PORTÁLI mLEARNING SK: http://www.mlearning.sk Inštitút digitálneho dizajnu a multimédií

Poznámka k cene

Prezenčná výučba prebieha v učebni v Košiciach. Alebo možnosť absolvovať kurz formou LIVE (naživo online s lektorom), prípadne formou LMS (samostatný kurz v online učebni s podporou lektora) - viac info na www.mlearning.sk

Kontaktná osoba

Jaroslav Verlík
+421 948 203 003
info@mlearning.sk

Hodnotenie
Organizátor