DETAIL KURZU

MANAŽÉRSKA AKADÉMIA

Od:

TM Consulting, s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Účastníci získajú:

  • schopnosť efektívne komunikovať
  • schopnosť motivovať a viesť pracovné tímy
  • schopnosť konštruktívne riešiť konflikty
  • schopnosť účinne delegovať, kontrolovať a hodnotiť
  • schopnosť plniť úlohy aj v časovom strese
Obsah kurzu

1.MODUL – EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA A ASERTIVITA

12.11.2018 – 13.11.2018

2.MODUL – VEDENIE ĽUDÍ A MOTIVÁCIA

11.12.2018 – 12.12.2018

3.MODUL – KONFLIKTY A ICH RIEŠENIE V PRAXI

15.01.2019 – 16.01.2019

4.MODUL – FOLLOW-UP (PRAKTICKÝ WORKSHOP)

12.02.2019 – 13.02.2019

Organizácia vzdelávania: 4 moduly, t.j. 8 dní 1 MODUL= 1 TÉMA = 2 DNI (tréningový deň = 8 vyučovacích ho­dín)

Cieľová skupina

Vzdelávanie tímlídrov, supervízorov, líniových manažérov, výrobných majstrov.

Kontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 37/658 20 62
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Hodnotenie
Organizátor