DETAIL KURZU

Ročné zúčtovanie dane 2018 a aktuálny stav mzdovej učtárne od 1.1.2019

Od:

sféra, a.s.

Bratislava

Popis kurzu

Program:

1. Zákonník práce

  • minimálna mzda
  • minimálne mzdové nároky
  • príplatky ku mzde

2. Sociálne poistenie

  • odvodová úľava
  • maximálny vymeriavací základ pre výpočet poistného
  • maximálny vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu a PN
  • odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov 
  • odvody pri dohodách s dôchodcami
  • zmeny v Zákone o sociálnom poistení

3. Zdravotné poistenie

  • odvodová úľava
  • odpočitateľná položka na zdravotné poistenie

4. Daň zo závislej činnosti

  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
  • sadzba dane
  • daňový bonus

5. Plnenie zamestnávania ZTP zamestnancov

6. Ročné zúčtovanie dane

  • povinnosť vykonania ročného zúčtovania dane
  • lehoty, termíny
  • potvrdenie o príjme
  • žiadosť o ročné zúčtovanie dane
  • výpočet ročného zúčtovania dane
  • odpočitateľné položky dane
  • sadzba dane
  • daňový bonus
  • vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov na daň
  • darovanie 2% dane
Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka z praxe, špecialistka na mzdy a odvody
Obsah kurzu

Harmonogram:

  • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
  • 09:00 - 11:00 prednáška
  • 11:00 - 11:30 prestávka, občerstvenie
  • 11:30 - 13:30 pokračovanie prednášky
  • 13:30 - 14:30 teplý obed

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Cieľová skupina

Kontaktná osoba

Ing. Pavlína Rajteková
+421 948 630 830
Pavlina.Rajtekova@sfera.sk

Hodnotenie
Organizátor