DETAIL KURZU

ACCA FIA - MA2 Managing Costs and Finance

Od:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

FIA (Foundation in Accountancy) predstavuje základnú, medzinárodne uznávanú účtovnícku kvalifikáciu, ktorú zostavila asociácia ACCA.

Obsah kurzu

FIA sa dá začať štúdiom práve tej úrovne, ktorá najlepšie zodpovedá predchádzajúcim skúsenostiam a znalostiam. Avšak, odporúča sa začínať štúdiom Introductory úrovne, najmä ak nemáte predchádzajúce vzdelanie v oblasti financií alebo pokiaľ ste neštudovali predtým v anglickom jazyku.

Introductory Certificate in Financial and Management Accounting

FA1 | Recording Financial Transactions (2 dňové školenie)

MA1 | Management Information (2 dňové školenie)

Intermediate Certificate in Financial and Management Accounting

FA2 | Maintaining Financial Records (3 dňové školenie)

MA2 | Managing Costs and Finance (3 dňové školenie)

Diploma in Accounting and Business

FAB | Accountant in Business (4 dňové školenie)

FMA | Management Accounting (5 dňové školenie)

FFA | Financial Accounting (5 dňové školenie)

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre začiatočníkov v oblasti účtovníctva alebo pracovníkov v oblasti financií, ktorí nemajú predchádzajúce účtovnícke vzdelanie. Taktiež je vhodný pre ľudí, ktorí majú skúsenosti so slovenskými účtovnými predpismi a potrebujú pre svoju pracovnú pozíciu medzinárodné účtovné štandardy a znalosť odborného anglického jazyka.

Kontaktná osoba

Kristína Jarošová, Client service administrator, KPMG Business Institute
+421 2/599 842 67
kristinajarosova@kpmg.sk

Hodnotenie
Organizátor