Empowerment

Základné info
 • Termín kurzov: 08.10.2018 - 09.10.2018
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 708 € (590 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena za kurz zahŕňa Pre-work, vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Cena za modul Empowerment je 1040 € bez DPH. Podrobnejšie informácie o moduloch programu Your Leadership Drive nájdete na www.fbe.sk v brožúre Your Leadership Drive.
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Zdokonaliť sa vo vedení spolupracovníkov k proaktívnemu

  konaniu s ohľadom na víziu a hodnoty spoločnosti.

 • Naučiť sa rozvíjať spolupracovníkov tak, aby prijímali viac

  zodpovednosti a v jej rámci robili samostatné rozhodnutia.

 • Vylepšiť sa vo vytváraní podmienok pre proaktívne a

  zodpovedné konanie.

 • Naučiť sa budovať v spolupracovníkoch zdravé sebavedomie a

  otvorenosť ku zmenám.svoje líderské schopnosti, zvládnuť techniky a zručnosti, ktoré podporujú líderský prístup k riadeniu a získať osobnú podporu pri svojom rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych úloh.renosť ku zmenám.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre TOP a vyšší stredný manažment, ktorí majú záujem rozvíjať svoje líderské schopnosti. Identifikovať svoj rozvojový potenciál a získať tak motiváciu, inšpiráciu a osobnú podporu pri rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych situácií.

Obsahová náplň

Empowerment

 • Vyjasnenie si pojmu Empowerment, čo sú ciele zmocňovania spolupracovníkov.
 • Aké nástroje má manažér k dispozícii, bariéry Empowermentu.

Podmienky pre Empowerment

 • Firemná kultúra – podpora alebo prekážka Empowermentu.
 • Priestor pre proaktivitu a samostatné zodpovedné konanie, význam vízie a hodnôt.

Kľúčové charakteristiky podporujúce Empoverment

 • Osobná zodpovednosť, autentická a priama komunikácia, dôvera.
 • Rýchla a efektívna schopnosť korektne riešiť interpersonálne a tímové napätia.
 • Dôraz na učenie sa a rozvoj, povzbudzovanie.

Manažérske nástroje Empowermentu

 • Analýza potenciálu spolupracovníka.
 • Stanovovanie rozvojových cieľov, rozvojové a tréningové programy.
 • Rôzne manažérske štýly.
 • Koučing, motivačná spätná väzba, hodnotiace rozhovory.

Osobná zaangažovanosť manažéra

 • Analýza vlastného manažérskeho štýlu (v čom je podporou pre rozvoj a zmocňovanie

spolupracovníkov a kedy môže byť prekážkou Empowermentu).

 • Povzbudzovanie a budovanie zdravého sebavedomia, podpora pri prekonávaní

osobných bariér. Proaktivita a otvorenosť ku zmenám

 • Ako vzniká odpor k zmenám a jeho prekonávanie.
 • Rozvoj proaktivity spolupracovníkov, zmena paradigmy o samom sebe.

Tréning vybraných nástrojov a techník podporujúcich Empowerment

Lektor:
Daniel Bútora, Patrik Tóth

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu, v prípade rozvojového programu Your Leadership Drive možnosť získať certifikát Your Leadership Drive I., Your Leadership Drive II.,Your Leadership Drive Gold

Termíny kurzov

08.10.2018 - 09.10.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Denisa Chrťanová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 837 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)