Empowerment

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa ročne
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 708 € (590 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena za kurz zahŕňa Pre-work, vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Cena za modul Empowerment je 1040 € bez DPH. Podrobnejšie informácie o moduloch programu Your Leadership Drive nájdete na www.fbe.sk v brožúre Your Leadership Drive.
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Zdokonaliť sa vo vedení spolupracovníkov k proaktívnemu

  konaniu s ohľadom na víziu a hodnoty spoločnosti.

 • Naučiť sa rozvíjať spolupracovníkov tak, aby prijímali viac

  zodpovednosti a v jej rámci robili samostatné rozhodnutia.

 • Vylepšiť sa vo vytváraní podmienok pre proaktívne a

  zodpovedné konanie.

 • Naučiť sa budovať v spolupracovníkoch zdravé sebavedomie a

  otvorenosť ku zmenám.svoje líderské schopnosti, zvládnuť techniky a zručnosti, ktoré podporujú líderský prístup k riadeniu a získať osobnú podporu pri svojom rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych úloh.renosť ku zmenám.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre TOP a vyšší stredný manažment, ktorí majú záujem rozvíjať svoje líderské schopnosti. Identifikovať svoj rozvojový potenciál a získať tak motiváciu, inšpiráciu a osobnú podporu pri rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych situácií.

Obsahová náplň

Empowerment

 • Vyjasnenie si pojmu Empowerment, čo sú ciele zmocňovania spolupracovníkov.
 • Aké nástroje má manažér k dispozícii, bariéry Empowermentu.

Podmienky pre Empowerment

 • Firemná kultúra – podpora alebo prekážka Empowermentu.
 • Priestor pre proaktivitu a samostatné zodpovedné konanie, význam vízie a hodnôt.

Kľúčové charakteristiky podporujúce Empoverment

 • Osobná zodpovednosť, autentická a priama komunikácia, dôvera.
 • Rýchla a efektívna schopnosť korektne riešiť interpersonálne a tímové napätia.
 • Dôraz na učenie sa a rozvoj, povzbudzovanie.

Manažérske nástroje Empowermentu

 • Analýza potenciálu spolupracovníka.
 • Stanovovanie rozvojových cieľov, rozvojové a tréningové programy.
 • Rôzne manažérske štýly.
 • Koučing, motivačná spätná väzba, hodnotiace rozhovory.

Osobná zaangažovanosť manažéra

 • Analýza vlastného manažérskeho štýlu (v čom je podporou pre rozvoj a zmocňovanie

spolupracovníkov a kedy môže byť prekážkou Empowermentu).

 • Povzbudzovanie a budovanie zdravého sebavedomia, podpora pri prekonávaní

osobných bariér. Proaktivita a otvorenosť ku zmenám

 • Ako vzniká odpor k zmenám a jeho prekonávanie.
 • Rozvoj proaktivity spolupracovníkov, zmena paradigmy o samom sebe.

Tréning vybraných nástrojov a techník podporujúcich Empowerment

Lektor:
Daniel Bútora, Patrik Tóth

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu, v prípade rozvojového programu Your Leadership Drive možnosť získať certifikát Your Leadership Drive I., Your Leadership Drive II.,Your Leadership Drive Gold

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Denisa Chrťanová
tel: +421 2/544 185 13
mobil: +421 911 837 240
e-mail: fbe@fbe.sk

Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 02 5441 8513-4
email: fbe@fbe.sk
web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape