DETAIL KURZU

Kurz: Daňová prevencia a daňové rizika firmy

Od:

LUMATEL s.r.o.

Košice-Krásna

Popis kurzu

Zvládnuť problematiku daňových rizík a predchádzať možným dôsledkom z dôvodu nesprávnej daňovej politiky vo firme.

Obsah kurzu

DAŇOVÁ PREVENCIA v príkladoch praxe

 1. Daňová prevencia – pojem, význam, definícia, úvod do problematiky
 2. Možnosti a nástroje daňovej prevencie
 3. Produktívna daňová komunikácia k predchádzaniu hrozieb
 4. Najúčinnejšia prevencia vždy v kombinácii
 5. Koordinácia účinnejšia ako konfrontácia aj v zdaňovaní
 6. Účinná daňová obrana a efektívna obhajoba
 7. Vybrané paragrafy z daňového poriadku (z. č. 563/2009 Z. z. o správe daní)..
 8. Konkrétne príklady z daňovej kontroly – ako jednať
 9. Darwinova evolučná teória – ako pilier daňovej prevencie
 10. Zdroje (odborná literatúra, weby…)
 11. Zhrnutie – (dô)vtipné ponaučenia a záverečné odporúčania

DAŇOVÉ RIZIKÁ FIRMY

 1. Riziko a dane – pojem, význam, úvod do problematiky
 2. Daňové know-how má prioritu v znalosti i zvládaní rizika
 3. Daňové riziko – definícia
 4. Druhy daňových rizík v praxi
 5. Daňové riziká z pohľadu správcu dane a daňového subjektu
 6. Hlavné daňové riziko štátu a kľúčové daňové riziko firmy
 7. Možnosti prevencie (plánovanie v scenároch)
 8. Aktuálne daňové riziká SR
 9. Daňová kontrola a exekúcia – riziko neúspechu
 10. Odlišnosti rizík pri zdaňovaní PO a FO
 11. Zdroje (odborná literatúra, weby…)
 12. Zhrnutie – (dô)vtipné ponaučenia a záverečné odporúčania

Cieľová skupina

 1. Majitelia firiem
 2. Daňoví poradcovia
 3. Zamestnanci zaoberajúci sa daňovou problematikou
Certifikát Certifikát o účasti s predmetovým členením Poznámka k cene

Podrobnosti viď www.lumatel.sk, Možnosť platby aj bez DPH

Hodnotenie
Organizátor