Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tohto kurzu je vysvetliť požiadavky a interpretáciu novej revízie normy ISO 9001:2015. Získať vedomosti o interných auditoch t.j. aký je ich účel , plánovanie, príprava a samotné vedenie auditu podľa normy ISO 19011:2011. V priebehu kurzu bude lektor používať praktické cvičenia s prípadovými štúdiami pre lepšie pochopenie. Kurz bude zakončený testom. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi osvedčenie pre vykonávanie interných auditov.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov, ktorí sa chystajú zaviesť, alebo udržiavať systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Obsahová náplň

  • Úvod kurzu – predstavenie
  • Kvalita a princípy kvality
  • ISO 9001:2015 – Systémy manažérstva kvality – požiadavky podľa novej revízie normy
  • ISO 19011:2011 – Návod na auditovanie systému manažérstva – zodpovednosti, plánovanie, príprava na audit
  • Audit – komunikácia pri audite, vedenie auditu, otváracie a záverečné stretnutie
  • Audit – zistenia, správa z auditu, následná činnosť
  • Audit – audity v organizáciách, proces certifikácie organizácie
  • Cvičenia, záverečný test
  • Vyhodnotenie a záver kurzu

Lektor:
Doc. Ing. Renata Nováková, PhD., RNDr. Karol Marsin,

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie Interného audítora o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marianna Kuchárová
mobil:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
training@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 040 01 Košice/Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
vincotte@... zobraziť

web: www.vincotte.sk

Adresa
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)