DETAIL KURZU

Školenie zručností školiteľov a lektorov

Od:

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Bratislava

Popis kurzu

Ste začínajúci lektor alebo tréner? Ste odborne „podkutý“, ale nie ste si istý ako odovzdať svoje vedomosti? Alebo ste dlhoročným školiteľom/lektorom a chcete poznať spätnú väzbu na svoju prácu? Pripravujete si prednášku, máte trému a premýšľate, ako to zvládnete? Alebo sa len chcete zdokonaliť v komunikácii s rôznymi typmi účastníkov?

Potom je školenie určené práve pre Vás!

Objasniť účastníkom školenia logiku stavby a realizácie vzdelávacích aktivít a prácu so skupinou účastníkov. Účastník sa naučí:

 • logicky stavať vzdelávaciu aktivitu (workshop, prezentáciu, školenie, seminár),
 • používať Bloomovu taxonómiu pri príprave vzdelávania ako základ stanovenia vzdelávacích cieľov,
 • ako vystupovať pred skupinou a naučiť sa zvládať trému
 • rozoznávať štýly učenia a na ich základe optimálne nastaviť vzdelávací modul,
 • využívať optimálne metódy a techniky vo vzdelávaní,
 • ako posilňovať svoje školiteľské zručnosti – prezentačné zručnosti, práca s hlasom a telom, priestorom,
 • zásady komunikácie s účastníkmi, ako komunikovať s rôznymi typmi účastníkov, ako ich zapájať do školenia a ako zvládať náročných účastníkov,
 • nových trendoch v oblasti vzdelávania.
Obsah kurzu

 • Skúsenosti so vzdelávaním, mapa individuálnych potrieb účastníkov

  školenia

 • Štýly učenia a ich súvis s efektivitou vo vzdelávaní
 • Základné teórie vo vzdelávaní a ich praktické využitie
 • Stavba vzdelávacích aktivít
 • Bloomova taxonómia
 • Stanovovanie vzdelávacích cieľov
 • Práca so skupinou a komunikácia s účastníkmi
 • Prezentačné zručnosti školiteľov, práca s hlasom a telom
 • Komunikačné teórie vo vzdelávaní (4 odkazy, Hall teória o

  interkultúrnych aspektoch správania sa a pod.)

 • Nové trendy vo vzdelávaní
 • Praktická úloha

Cieľová skupina

aktívni školitelia, tréneri, začínajúci školitelia, lektori, interné lektorské tímy, prednášajúci, manažéri a odborní zamestnanci, ktorí vedú semináre, tréningy a zaškoľujú kolegov

Poznámka k cene

V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, prednáškovej sály, školiteľa, občerstvenia, obedov a školiacich materiálov.

Kontaktná osoba

Mgr. Monika Jurkovičová, MBA
+421 905 223 744
monika.jurkovicova@ssk.sk

Hodnotenie
Organizátor