DETAIL KURZU

Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019

Od:

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Žilina

Popis kurzu

Pripravte sa na vysporiadanie ročnej daňovej povinnosti fyzickej osoby za rok 2018 spolu s daňovou poradkyňou Ing. Janou Acsovou, ktorá vás naučí, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Vzhľadom na to, že od 1. 1. 2019 nadobudne účinnosť viacero významných zmien v zákone o dani z príjmov, venujeme časť školenia aj týmto daňovým novinkám a ich aplikovaniu v praxi. Zo školenia si odnesiete množstvo praktických tipov pre správne uzatvorenie aktuálneho účtovného obdobia alebo pre plynulý prechod do roku 2019. Upozorňujeme vás, že kvôli zvýšeniu efektivity školenia je počet účastníkov obmedzený.

Obsah kurzu

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2018 a daňové priznanie typu B

 • Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2018 a 2019 (daňový rezident, príjmi manželov plynúce z prevodu majetku, príležitostné príjmy a podobne).
 • Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:
  • majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely
  • automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku, súkromný
  • automobil fyzickej osoby, zaraďovanie a vyraďovanie do a z podnikania,
  • výdavky na spotrebné pohonné látky a ich preukazovanie,
  • cestovné náhrady v súvislosti so súkromným automobilo
 • Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduché účtovníctva za rok 2018.
 • Uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich fyzických osôb:
  • účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
  • preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
  • s percentuálnymi výdavkami.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce na praktickom príklade:
  • povinnosť podať daňové priznanie,
  • nezdaniteľné časti základu dane,
  • príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
  • príjmy zo závislej činnosti,
  • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
  • príjmy z kapitálového majetku,
  • ostatné príjmy,
  • umorovanie straty,
  • povinné prílohy,
  • osobitné záznamy,
  • upozornenia k vyplneniu daňového priznania.
 • Diskusia

LEKTOR: Ing. Jana Acsová, venuje sa účtovníctvu, pôsobí ako audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, vlastní diplom expert IFRS, publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a venuje sa lektorovaniu v rôznych oblastiach týkajúcich sa účtovníctva a daní.

HARMONOGRAM:

 • 8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
 • 9.00 – 10.30 prednáška
 • 10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
 • 10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
 • 12.30 – 13.00 prestávka na obed
 • 13.00. – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

možnosť parkovania:

 • na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A – vedľa budovy COOP Jednoty, zvýhodnené parkovné je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska
 • na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská – cena 4 eur/deň – platí sa pri prezentácii
 • v okolí zadarmo

Cena zahŕňa pracovné materiály, pero, občerstvenie počas celého školenia a organizačné zabezpečenie školenia.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Kontaktná osoba

Ing. Mária Puškárová
+421 41/705 32 60
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor