Efektívna asistentka a vedenie sekretariátu: Od prípravy kávy až po organizáciu firemného eventu.

Základné info
 • Termín kurzov: 13.06.2018 - 14.06.2018
 • Miesto konania: Jilemnického 2, Trenčín
 • Cena: 258 € (215 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Celková cena zahŕňa: dvojdňový tréning, pracovný materiál, občerstvenie (4x coffee break). Pri účasti viac osôb z jednej spoločnosti je cena pre ďalšie osoby 160 eur bez DPH/osoba.
 • Organizátor: eventive, s. r. o .
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tréning je určený najmä pre skupinu pracovníkov na sekretariáte, asistentky/asistentov riaditeľov a manažérov, ktorých úlohou je riadiť nielen svoj čas ale i čas nadriadeného (dohodnutie obchodnej schôdzky, príprava materiálov na porady, zápisy a pozvánky, a i.) Účastníci tréningu získajú teoretické vedomosti ako správne manipulovať a pripraviť písomnosti spojené s činnosťou podniku, ako zvládať čas a vyhnúť sa časovým stratám, ako správne a efektívne telefonovať. Súčasťou tréningu je množstvo praktických cvičení, ktoré dopĺňajú obsahovú náplň tréningu.

Cieľová skupina

 • pracovníci na sekretariáte
 • asistentky/asistenti riaditeľov a manažérov

Obsahová náplň

Deň prvý

ORGANIZÁCIA A SEKRETARIÁT

 • Vstupné brány do firmy
 • Postavenie sekretariátu vo firme
 • Asistentka – pravá ruka manažéra
 • Požiadavky na sekretariát (situovanie sekretariátu, dispozičné riešenie pracoviska, komunikačné a pracovné zóny, organizácia návštev, odkladanie odevov a i.)

PÍSOMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA NA SEKRETARIÁTE

 • Zásady písania obchodných listov podľa STN noriem
 • Osobné listy
 • Príprava a koncept, odporúčania k štylizácii
 • Vedenie zápisov z porád, pozvánky
 • Netiketa – elektronická komunikácia

EFEKTÍVNE TELEFONOVANIE

 • Hlasový prejav
 • Štýl prejavu
 • Stratégia jednania

ČASOVÝ MANAŽMENT ASISTENTKY

 • Zdravé postoje k organizácii času
 • Ako zvládať čas (spracovanie časového auditu, stanovenie prioritných úloh, tvorba časového plánu)
 • Obmedzenie časových strát

Deň druhý

PROFESIONÁLNA KOMUNIKÁCIA ASISTENTKY

 • Víťaz alebo porazený (naša reakcia na podnet)
 • Ako interpretovať reč tela? Ako vytvárať profesionálne image v neverbálnej rovine?
 • Naši komunikační partneri a ako na nich (komunikácia s partnerom v útoku/v úteku, aktívne počúvanie)
 • Asertívne správanie

ORGANIZÁCIA PODUJATÍ

 • Organizácia služobných ciest, tlačových besied, spoločenských podujatí, návštev
 • Definovanie a oslovenie cieľovej skupiny
 • Tvorba scenára
 • Pozvánky, technické a organizačné zabezpečenie

OBCHODNÁ A SPOLOČENSKÁ ETIKETA

 • Oslovovanie a pozdravy
 • Návštevy, práca s vizitkami, odovzdávanie darov
 • Rôzne typy spoločenských podujatí
 • Profesionálny outfit a visage asistentky

Lektor:
Nikola Sedláčková

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát

Termíny kurzov

13.06.2018 - 14.06.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Nikola Sedláčková
mobil:
+421 907 403 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 403 *** zobraziť

mobil:
+421 907 403 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.eventive.sk

Adresa
eventive, s. r. o .
M. Turkovej 1731/46, Trenčín Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)