DETAIL KURZU

Daň z príjmov FO, daňové priznanie ,,typu B" za rok 2018 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2019 - Ing. Marcela Prajová

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

1. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2018

  • Zákon č. 264/2017 Z. z. – kapitálové fondy z príspevkov
  • Zákon č. 279/2017 Z. z. – daňový bonus na zaplatené úroky
  • Zákon č. 344/2017 Z. z. – zdanenie príjmov z prevodu majetku alebo práva v BSM, vymedzenie príležitostných príjmov, nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť
  • Zákon č. 63/2018 Z. z. – 13. a 14. plat
  • Zákon č. 209/2018 Z. z. – duálne vzdelávanie a praktické vzdelávanie žiakov
  • Zákon č. 213/2018 Z. z. – virtuálna mena

2. Zdaniteľné príjmy fyzickej osoby dosiahnuté za zdaňovacie obdobie roku 2018 so zameraním na príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

3. Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane z príjmov fyzických osôb so zameraním na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

4.Vybrané oblasti – špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane týkajúce sa fyzickej osoby, uplatnenie vybraných daňových výdavkov, aktuálne problémy z praxe

5.Nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus za rok 2018

6. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2018 – zmeny v tlačive daňového priznania typ A a typ B, komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B, povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, platba dane, platenie preddavkov

7. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1.1.2019

  • daň z poistenia
  • príspevok na rekreáciu
  • ubytovanie zamestnancov
  • zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa vo veku do 6 rokov

8. Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)

V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program doplnený.

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor