DETAIL KURZU

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DzP ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018 A ZMENY OD 1.1. 2019 - Ing. Zita Kajanovičová

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

1. Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018
- príklad na vyplnenie novej žiadosti o ročné zúčtovanie za rok
2018 a jej povinné prílohy, lehoty, príklady na uplatnenie
nezdaniteľných častí základu dane, preukazovanie ich nároku

– novinky pri uplatnení nezdaniteľnej časti na kúpele a
daňového bonusu na zaplatené úroky, uplatnenie bonusu na
dieťa

– vplyvy niektorých oslobodených príjmov na ročné zúčtovanie za
rok 2018, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov.

2. Príklady na oslobodenie trinásteho alebo štrnásteho platu, príklad
na vyplnenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 v
nadväznosti na nové údaje v ňom.

3. Nové tlačivá používané pri príjmoch zo závislej činnosti

– hlásenie, prehľad, ročné zúčtovanie za rok 2018, vyhlásenie
na poukázanie podielu zaplatenej dane, potvrdenie o
zaplatení dane.

4. Vplyv životného minima a minimálnej mzdy na sumy potrebné na
výpočet zdaniteľnej mzdy alebo dane z príjmov zo závislej činnosti.

5. Pripravované zmeny od 1.1.2019, ktoré boli predložené NR SR na
schválenie

– oslobodenie nepeňažného plnenia zamestnancovi vo forme
ubytovania už aj za rok 2018 (v prípade schválenia tohto
návrhu bude upravené aj potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
za rok 2018, príklady na oslobodenie tohto plnenia v ročnom
zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018)
- oslobodenie plnenia športových reprezentantov (olympiáda
alebo paralympiáda) už aj za rok 2018, oslobodenie príspevku
na rekreácie, zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované
dieťa do 6 rokov veku.

6. Diskusia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, teplý obed,

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor