DETAIL KURZU

AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI A ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2018 - Júlia Pšenková

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

1. Zákonník práce
- minimálna mzda
- minimálne mzdové nároky
- príplatky ku mzde

2.Sociálne poistenie
- odvodová úľava
- maximálny vymeriavací základ pre výpočet poistného
- maximálny vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu a PN
- odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov
- odvody pri dohodách s dôchodcami
- zmeny v Zákone o sociálnom poistení

3. zdravotné poistenie
- odvodová úľava
- odpočitateľná položka na zdravotné poistenie

4. Daň zo závislej činnosti
- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
- sadzba dane
- daňový bonus

5. Plnenie zamestnávania ZTP zamestnancov

6. Ročné zúčtovanie dane
- povinnosť vykonania ročného zúčtovania dane
- lehoty, termíny
- potvrdenie o príjme
- žiadosť o ročné zúčtovanie dane
- výpočet ročného zúčtovania dane
- odpočitateľné položky dane
- sadzba dane
- daňový bonus
- vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov na daň
- darovanie 2% dane

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor