DETAIL KURZU

Skončenie pracovného pomeru v zmysle aktuálnej legislatívy

Od:

Akadémia vzdelávania Zvolen

Zvolen

Popis kurzu

prehľad praktických informácií

Obsah kurzu

Program

Skončenie pracovného pomeru

 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru upravené v ZP
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Výpoveď zo strany zamestnanca
 • Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 • Výpovedné doby a výpovedné dôvody
 • Zákaz výpovede a výnimky z tohto zákazu
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
 • Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa
 • Zákaz okamžitého skončenia pracovného pomeru
 • Špecifiká skončenia pracovného pomeru na dobu určitú
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
 • Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
 • Odstupné, odchodné a ďalšie nároky v súvislosti so skončením pracovného pomeru

Praktické príklady a riešenia

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 € na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Cieľová skupina

Na školení s doc. JUDr. Martou Thurzovou, CSc. si v nadväznosti na aktuálnu legislatívu a praktické skúsenosti podrobne prejdeme všetky náležitosti spojené s rozviazaním pracovného pomeru. V priebehu školenia bližšie definujeme spôsoby ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, či už zo strany zamestnanca, alebo zamestnávateľa a upozorníme vás na ich jednotlivé špecifiká. Na školení získate všetky potrebné poznatky, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa najčastejším pochybeniam firiem pri skončení pracovného pomeru, akým je napríklad aj nejednoznačne uvedený dôvod, nesprávny paragraf či chybné doručenie.

Hodnotenie
Organizátor