DETAIL KURZU

Cash flow – prehľad peňažných tokov

Od:

Akadémia vzdelávania Zvolen

Zvolen

Popis kurzu

praktické prehľady

Obsah kurzu

Program

  • Základné pojmy
  • Úprava prehľadu peňažných tokov v podvojnom účtovníctve podnikateľov v Slovenskej republike.
  • Metódy vykazovania prehľadu peňažných tokov

◦priama metóda ◦modifikovaná priama metóda ◦nepriama metóda

  • Nadväznosť prehľadu peňažných tokov na výkazy účtovnej závierky
  • Príklad na zostavenie prehľadu peňažných tokov nepriamou metódou
  • Diskusia

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Účastníci seminára v hoteli Tatra môžu využiť parkovanie v areáli hotela za zľavnenú cenu 10 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia

Cieľová skupina

lektor: Ing. Ondrej Baláž, spoluautor viacerých odborných publikácií a bohatá publikačná činnosť v odborných časopisoch zameraných najmä na oblasť účtovníctva a daní

Kontaktná osoba

Akadémia vzdelávania Zvolen
0902930207 / 206
avzv@avzvolen.sk

Hodnotenie
Organizátor