DETAIL KURZU

Cash flow – prehľad peňažných tokov

Od:

Akadémia vzdelávania Zvolen

Zvolen

Popis kurzu

praktické prehľady

Obsah kurzu

Program

  • Základné pojmy
  • Úprava prehľadu peňažných tokov v podvojnom účtovníctve podnikateľov v Slovenskej republike.
  • Metódy vykazovania prehľadu peňažných tokov

◦priama metóda ◦modifikovaná priama metóda ◦nepriama metóda

  • Nadväznosť prehľadu peňažných tokov na výkazy účtovnej závierky
  • Príklad na zostavenie prehľadu peňažných tokov nepriamou metódou
  • Diskusia

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia

doplňujúci dopyt na avzv@avzvolen.sk

Cieľová skupina

lektor: Ing. Ondrej Baláž, spoluautor viacerých odborných publikácií a bohatá publikačná činnosť v odborných časopisoch zameraných najmä na oblasť účtovníctva a daní

Hodnotenie
Organizátor