DETAIL KURZU

PREŠOV - Zákazka s nízkou hodnotou a povinná elektronizácia podľa nových pravidiel

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť prehľad zákonných ustanovení o ZsNH v prostredí aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní a v prostredí povinnej elektronizácie verejného obstarávania. Prostredníctvom praktických príkladov previesť účastníkov celým procesom ZsNH od prípravy obstarávania po zazmluvnenie zákazky.

Obsah kurzu

Zákonné ustanovenia týkajúce sa ZSNH a interná smernica o ZSNH

 • Je interná smernica povinná alebo nie ?, je potrebná alebo nie ?
 • ZsNH elektronicky alebo „klasicky listinne“?, Je elektronizácia ZsNH povinná ? Výhody a nevýhody oboch foriem.
 • Príprava zákazky (spracovanie opisu predmetu zákazky, stanovenie podmienok účasti)
 • Stanovenie PHZ (spôsoby a forma)
 • Výzva na predkladanie ponúk (spracovanie, zaslanie)
 • Vysvetľovanie
 • Otváranie a vyhodnotenie ponúk
 • Uzatvorenie zmluvy, objednávka
 • Informačné povinnosti podľa zákona
 • Zadanie referencie
 • ZsNH v elektronickom systéme od zadania po vyhodnotenie (ERANET alebo EKS)

Cieľová skupina

PREŠOV – Zákazka s nízkou hodnotou a povinná elektronizácia podľa nových pravidiel

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor