Kurz: Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015

Popis kurzu

oboznámenie frekventantov kurzu s požiadavkami normy EN ISO 9001 priblíženie požiadaviek normy EN ISO 19 011 vysvetlenie techniky interných auditov v organizáciách príprava interných audítorov na výkon interných auditov v organizáciáchObsah kurzu

Úvod do systémov manažérstva Požiadavky noriem ISO 9001 a EN ISO 19011 Psychologické aspekty auditu- komunikácia Príprava auditu, simulovaný audit, správa Test Prezentácia výsledkov, diskusiaCieľová skupina

kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom), pracovníkom, ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Zároveň je kurz určený pre majiteľov malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatne.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity.Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 07
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena