DETAIL KURZU

Zmeny v legislatíve (DPH, DzP) od 01.01.2019 - Bratislava - lektor: Martin Tužinský

Od:

ProFuturion accounting, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Pozývame Vás na obľúbené školenie s lektorom Martinom Tužinským k problematike schválených a pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti daní a účtovníctva. Účastníci k fyzickej účasti získavajú i videozáznam z témy, aby ste si problematiku vedeli pripomenúť aj s odstupom času z pohodlia Vašej kancelárie.

Lektor školenia je Ing. Mgr.Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Školenie sa uskutoční v meste BRATISLAVA dňa 6. februára 2019 !

Tešíme sa na Vašu účasť!

Obsah kurzu

A) Schválené zmeny v zákone o dani z príjmov od 01.01.2019

 • úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci,
 • úľavy na dani pre registrované sociálne podniky,
 • oslobodenie od dane pri 13. a 14. plate,
 • zmeny v oblasti praktického vzdelávania žiakov,
 • zdaňovanie virtuálnych mien,
 • daň z poistenia ako daňový výdavok (náklad) po zaplatení,
 • rekreačné poukazy.

B) Schválené zmeny v zákone o DPH

 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň,
 • zmena v definícií obratu pre účely DPH,
 • bezodplatné dodanie tovaru,
 • zavedenie nových pravidiel pri predaji tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy,
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby,
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva,
 • zmeny v zdaňovaní dodania stavby,
 • zmeny v prenájme nehnuteľností,
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku,
 • zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti,
 • zmeny v oblasti fakturácie,
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

C) Schválené zmeny v zákone o účtovníctve od 01.10.2018 a 01.01.2019

D) Vybrané zmeny

 • správa daní,
 • zákon o ERP,
 • vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku.

Cieľová skupina

Účtovníci, finanční riaditelia, ekonómovia, fakturanti

Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: účasť na odbornom programe, študijné materiály, písacie potreby, obed a občerstvenie + bonusové videoškolenie.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Vašková
+421 949 500 370
vzdelavanie@profuturion.sk

Hodnotenie
Organizátor