DETAIL KURZU

Interný audítor integrovaného systému manažmentu QMS + EMS + BOZP

Od:

eucert s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Absolvent získa spôsobilosti na vykonávanie interných auditov, podrobne sa oboznámi s interpretáciou a požiadavkami noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 a EN ISO 19011:2011, získa praktické skúseností týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu.

Obsah kurzu

 • prehľad noriem v oblasti systémov: kvalita, životné prostredie a BOZP,
 • vzťah medzi normami EN ISO 9001, ISO 14001, štandardom OHSAS 18001 a ISO 19011,
 • podrobnosti v systémoch riadenia,
 • porovnávanie cieľov,
 • charakteristiky jednotlivých systémov,
 • procesný systém dokumentácie,
 • účel auditu a komunikácie,
 • systém a harmonogram auditu,
 • dokumenty používané pri audite,
 • hodnotenie a identifikácia rizík a aspektov,
 • praktické cvičenia – prípadové štúdie,
 • záverečná diskusia,
 • test znalostí.

Cieľová skupina

Jednotlivci alebo podnikové skupiny, ktorí si chcú zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov. Pre tých, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015, resp. EN ISO 14001:2015 alebo BS ISO 18001:2007, resp. integrovaný manažérsky systém podľa všetkých troch noriem.

Kontaktná osoba

Mgr. Helena Valeková
+421 905 969 781
valekova@eucert.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať