DETAIL KURZU

BRATISLAVA - Podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov seminára so všetkými podmienkami účasti, ktoré zákon o verejnom obstarávaní pripúšťa uplatňovať, ako i so všetkými požiadavkami na predmet zákazky, ktoré je možné uplatniť pri zadávaní zákazky.

Obsah kurzu

Princípy vo verejnom obstarávaní Minimálna úroveň štandardov Podmienky účasti osobného postavenia Finančné a ekonomické postavenie Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť Osobitné podmienky plnenia zmluvy Požiadavky na predmet zákazky Podmienky účasti vs. požiadavky na predmet zákazky Otázky a odpovede, diskusia

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme a zdarma jedno vydanie časopisu: „VO v kocke“ v tlačenej verzii. Ak máte vlastné okruhy situácií, ktorých postupy by ste chceli konzultovať, neváhajte a zašlite nám ich pred samotným seminárom. Na seminári si ich spoločne rozoberieme.

Cieľová skupina

verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí získajú poznatky o tom, aké nástrahy pri uplatňovaní podmienok účasti a neprimeraných požiadaviek na predmet zákazky ich čakajú

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor