DETAIL KURZU

Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - Bratislava, Ing. Bc. Jana Acsová

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Uznávaná lektorka vás na školení prevedie všetkými právnymi predpismi, ktoré upravujú vedenie účtovníctva, účtovnú závierku a daň z prímov fyzických osôb. Prejdeme si všetky aktuálne platné veličiny potrebné pre správny výpočet výšky daňovej povinnosti za obdobie roku 2018. Pripravíme vás na podávanie daňových priznaní typu B bez zbytočných chýb a sankcií.

Obsah kurzu

Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2018 a 2019 (daňový rezident, príjmy manželov plynúce z prevodu majetku, príležitostné príjmy a podobne).

Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:

 • majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely,
 • automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku, súkromný automobil fyzickej osoby, zaraďovanie a vyraďovanie automobilu do a z podnikania,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky a ich preukazovanie,
 • cestovné náhrady v súvislosti so súkromným automobilom.

Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2018.

Uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich fyzických osôb:

 • účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
 • s percentuálnymi výdavkami.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:

 • povinnosť podať daňové priznanie,
 • nezdaniteľné časti základu dane,
 • príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
 • príjmy zo závislej činnosti,
 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • príjmy z kapitálového majetku,
 • ostatné príjmy,
 • umorovanie straty,
 • povinné prílohy,
 • osobitné záznamy,
 • upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

Diskusia.

Miesto konania: COOP Jednota Slovensko, s.d., Kongresová sála 1.poschodie, Bajkalská č. 25, Bratislava.

NIE STE Z BRATISLAVY? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MÔŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Priebeh školenia:

 • 08:00 – 09:00 Prezentácia
 • 09:00 – 10:30 Seminár
 • 10:30 – 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 – 12:30 Seminár
 • 12:30 – 13:00 Prestávka č. II
 • 13:00 – 14:00 Seminár

V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo

V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor