DETAIL KURZU

Vybrané aplikačné problémy zákona o DPH vrátane novelizácie od 1.1.2019 s Ing. Vladimírom Ozimým v Banskej Bystrici / fyzická účasť alebo online diaľkovo

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Školenie je určené pre ekonómov a účtovníkov, ktorí si potrebujú obnoviť a prehĺbiť svoje znalosti zákona o dani z pridanej hodnoty. Na školení sa budeme venovať všetkým dôležitým zmenám v zákone, aby ste boli včas pripravení na ich aplikáciu vo vašej profesionálnej pra­xi.

Obsah kurzu

 • Registrácia na účely DPH a zábezpeka pri registrácii od 1. 1. 2019 (zmena v oblasti obratu na účely zákona a rizikových osôb)
 • Zavedenie poukážok a vplyv na princíp DPH (jednoúčelové a viacúčelové poukážky – riziko darčekových poukazov)
 • Rizikové osoby a ručenie za daň od 1. 1. 2018
 • Prepravné služby spojené s vývozom tovaru a dovozom tovaru z pohľadu judikatúry ESD a aplikácia v praxi od 1. 1. 2018 (dovoz a vývoz tovaru)
 • Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku zameraný najmä na tovar ako obilniny v kapitolách 10 a 12 a predmety zo železa od 1. 1. 2018 a aplikačné problémy pri vyhotovení faktúr (doklady ERP) s úpravou od 1.1.2019
 • Dodanie stavieb a pozemkov komplexne od 1. 1. 2018 a 1.1.2019 (vznik daňovej povinnosti, prenos daňovej povinnosti, oslobodené plnenie, zmena účelu), nájomné vzťahy
 • Trojstranný obchod a podávanie súhrnného výkazu od 1. 1. 2018
 • Princípy fakturácie od 1. 1. 2019 (faktúra, povinnosť, obsah, súhrnná faktúra)
 • Zmeny pri zrušení registrácie za platiteľa DPH od 1. 1. 2019
 • Pomerné odpočítanie dane pri hnuteľnom investičnom majetku od 1.1.2019 – väzba na § 49 ods. 5 a § 54d
 • Finančný prenájom od 1.1.2019 – aplikačné problémy
 • Ubytovacie služby a zmena sadzby DPH – ubytovanie so stravou v praxi
 • Bezodplatne dodaný tovar od 1.1.2019
 • Zmeny v záznamovej povinnosti
 • Nárok na odpočítanie dane a aplikačné problémy v praxi

Miesto konania:

 • Banská Bystrica
 • Mestský úrad
 • Veľká sieň, 1. poschodie
 • ČSA 26

NIE STE z Banskej Bystrice? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Priebeh školenia:

 • 08:00 – 09:00 Prezentácia
 • 09:00 – 10:30 Seminár
 • 10:30 – 11:00 Prestávka č. I
 • 11:00 – 12:30 Seminár
 • 12:30 – 12:45 Prestávka č. II
 • 12:45 – 14:00 Seminár

V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál,občerstve­nie, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo

V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor