DETAIL KURZU

Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - Ing. Bc. Jana Acsová Košice/ fyzická účasť alebo online diaľkovo + mesačné poradenstvo zadarmo

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Uznávaná lektorka vás na školení prevedie všetkými právnymi predpismi, ktoré upravujú vedenie účtovníctva, účtovnú závierku a daň z prímov fyzických osôb. Prejdeme si všetky aktuálne platné veličiny potrebné pre správny výpočet výšky daňovej povinnosti za obdobie roku 2018. Pripravíme vás na podávanie daňových priznaní typu B bez zbytočných chýb a sankcií.

Obsah kurzu

 • Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2018 a 2019 (daňový rezident, príjmy manželov plynúce z prevodu majetku, príležitostné príjmy a podobne).
 • Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:
  • majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely,
  • automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku, súkromný

   automobil fyzickej osoby, zaraďovanie a vyraďovanie automobilu do a

   z podnikania,

  • výdavky na spotrebované pohonné látky a ich preukazovanie,
  • cestovné náhrady v súvislosti so súkromným automobilom.
 • Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2018.
 • Uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich fyzických osôb:
  • účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
  • preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
  • s percentuálnymi výdavkami.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:
  • povinnosť podať daňové priznanie,
  • nezdaniteľné časti základu dane,
  • príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
  • príjmy zo závislej činnosti,
  • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

   z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,

  • príjmy z kapitálového majetku,
  • ostatné príjmy,
  • umorovanie straty,
  • povinné prílohy,
  • osobitné záznamy,
  • upozornenia k vyplneniu daňového priznania.
 • Diskusia.

Miesto konania:

 • Košice
 • Vzdelávacie centrum TeleDom
 • Manažérska učebňa P.F.Druckera č.207
 • Timonova 27

NIE STE Z KOŠÍC? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MÔŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Priebeh školenia:

 • 08:00 – 09:00 Prezentácia
 • 09:00 – 10:30 Seminár
 • 10:30 – 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 – 12:30 Seminár
 • 12:30 – 13:00 Prestávka č. II
 • 13:00 – 14:00 Seminár

V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo

V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor