DETAIL KURZU

Transferové oceňovanie a vzťahy medzi štatutármi a spoločnosťou - Ing. Vladimír Ozimý - Žilina/ fyzická účasť alebo online diaľkovo + mesačné poradenstvo zadarmo

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Hlavným cieľom školenia je prehĺbenie poznatkov zákona o dani z príjmov právnických osôb a jeho praktická implementácia do vašej účtovnej a ekonomickej praxe.

Obsah kurzu

Transferové oceňovanie
Dôvody zavedenia transferového oceňovania
Závislé osoby v tuzemsku
Kontrolovaná transakcia
Úprava základu dane
Transferová dokumentácia
Metódy transferového oceňovania
Transakcie medzi spoločníkom a spoločnosťou a daňový dopad
Pôžička od spoločníka (konateľa) do spoločnosti
Pôžička od spoločnosti spoločníkovi (konateľovi)
Prenájom od spoločníka (konateľa) pre spoločnosť
Prenájom nehnuteľnosti a princíp transferovej ceny
Predaj majetku medzi závislými osobami (spoločník FO a právnická osoba)
Používanie majetku firmy spoločníkom (konateľom)
Paušalizácia – výdavky k majetku, ktorý má charakter osobnej spotreby
Používanie motorového vozidla konateľom (spoločníkom)
Cestovné náhrady konateľa
Odmena konateľa
Podiely na zisku

Miesto konania:

  • Žilina
  • Dom odborov spol. s.r.o.
  • Antona Bernoláka 51

NIE STE ZO ŽILINY? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MÔŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Priebeh školenia:

  • 08:00 – 09:00 Prezentácia
  • 09:00 – 10:30 Seminár
  • 10:30 – 10:45 Prestávka č. I
  • 10:45 – 12:30 Seminár
  • 12:30 – 13:00 Prestávka č. II
  • 13:00 – 14:00 Seminár

V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo

V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor