DETAIL KURZU

Pracovnoprávne vzťahy a GDPR - JUDr. Renáta Matejová - Banská Bystrica/ fyzická účasť alebo online diaľkovo + mesačné poradenstvo zadarmo

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Obsahom školenia bude posúdenie pracovnoprávnych vzťahov v nadväznosti na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, tzv. GDPR. JUDr. Renáta Matejová Vám zodpovie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zamestnancov, používania fotografií či monitorovania zamestnancov. Súčasťou školenia je aj prehľad najnovších zmien v zákonníku práce.





Obsah kurzu

Miesto konania:

  • Banská Bystrica
  • Mestský úrad
  • Veľká sieň, 1. poschodie
  • ČSA 26

NIE STE z Banskej Bystrice? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Priebeh školenia:

  • 08:00 – 09:00 Prezentácia
  • 09:00 – 10:30 Seminár
  • 10:30 – 11:00 Prestávka č. I
  • 11:00 – 12:30 Seminár
  • 12:30 – 12:45 Prestávka č. II
  • 12:45 – 14:00 Seminár

V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, občerstvenie, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo

V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie




Organizátor