DETAIL KURZU

Rozvoj zamestnancov Lumina Spark - ochutnávka - Bratislava

Od:

Albisa s.r.o.

Kežmarok

Popis kurzu

Zažijete krátky interaktívny workshop sebapoznania Lumina Spark, kde si priamo vyskúšate naše inovatívne metódy, a zároveň sa dozviete niečo o sebe.

  • Vysvetlenie 24 osobnostných kvalít.
  • Príklady riešení zaujímavých situácií našich reálnych klientov a výsledkov, ktoré nastali po aplikácií programov a nástrojov Lumina Learning.
Obsah kurzu

Čo všetko na Ochutnávke získate:

  • Vlastný Lumina Spark osobnostný portrét
  • Iný pohľad na osobný rozvoj zážitkovým spôsobom.
  • Prehľad našich rozvojových programov a nástrojov.

Následne si môžete objednať konzultáciu – koučing k Vášmu osobnostnému portrétu.

Čo nám o tomto workshope napísali jeho účastníci:

Za krátku dobu som získal analýzu svojej osobnosti na vysokej úrovni hodnovernosti. Robíte to výborne.

Ing. Ivan Sirotka, konateľ Stellaria spol. s r.o.

Workshop je zaujímavý tým, že si človek na základe vyplneného dotazníka určí svoje silné a slabé stránky. Na to mu následne vieme nastaviť program vzdelávania šitý na mieru.

Anna V., manažér ekonomiky a personalistiky.

Po konzultácii môjho osobnostného portrétu som pochopil, ktorá moja osobnostná vlastnosť spôsobuje nepravidelné príjmy v mojej firme a ktorou inou vlastnosťou to môžem napraviť. Urobil som odporúčané kroky a situácia sa otočila o 180 stupňov.

Andrej V., konateľ spoločnosti.

Cieľová skupina

Riaditelia, HR manažéri, podnikatelia.

Kontaktná osoba

Bc. Eva Pokrivčáková
+421 904 163 383
albisa@albisa.sk

Hodnotenie
Organizátor