Detail kurzu

Úvod do Osobnostného portrétovania Lumina Spark - Bratislava

Albisa s.r.o.

Popis kurzu

  • • Zoznámenie sa s obsahom Osobnostného portrétu Lumina Spark
    • Zažijete cvičenia z komunikačného a rozvojového „Workshopu Lumina Spark“, kde si priamo vyskúšate naše inovatívne metódy, a zároveň sa dozviete niečo o sebe.
    • Ukážku reálnych situácií našich klientov, ktoré sme vyriešili s pomocou našich nástrojov.
    • Predstavenie nadväzujúcich tréningov „Päť krokov k efektívnemu tímu“ a „Ako robiť efektívne porady“.

Obsah kurzu

Chcete:
– zvýšiť svoju osobnú efektivitu?
– zlepšiť pracovné výsledky konkrétnych zamestnancov?
– zlepšiť vzťahy a komunikáciu na pracovisku?
– naladiť tímovú spoluprácu?
– pomenovať potenciál a smer ďalšieho rozvoja zamestnancov?

Využite k tomu osobnostné portrétovanie Lumina Spark a interaktívne tréningy zamerané na rozvoj komunikácie, osobnosti a tímovej spolupráce.

Psychometria Lumina Spark skúma 24 osobnostných rysov, ktoré ovplyvňujú výkon, komunikáciu a správanie človeka a vytvárajú jeho jedinečný „osobnostný portrét“.

Rovnako ako pohľad do zrkadla nám pomáha vylepšiť náš výzor podľa nášho priania, aj pohľad do nášho osobnostného portrétu nám pomáha vylepšiť našu komunikáciu, náš výkon i spoluprácu s inými.

Osobnostný portrét je východiskom pre individuálne koučovanie, ktoré slúži na prekonanie konkrétnych pracovných problémov a zvýšenie efektivity jednotlivcov.

Z osobnostného portrétu vie kouč na konzultácii určiť osobnostné kvality, ktoré spôsobujú klientovi jeho konkrétne pracovné problémy a tiež ho nasmerovať k ich efektívnemu riešeniu.

Cieľová skupina

Riaditelia, manažéri, majitelia firiem, personalisti a záujemcovia o osobný rozvoj.

Certifikát Certifikát spoločnosti Albisa s.r.o. o absolvovaní školenia. Poznámka k cene

ZĽAVA Predpredaj 30% (99 €) pri platbe najneskôr 14 dní pred školením t.j. do 04.03.

Kontaktná osoba

Alexander Birčák, RNDr.
+421 904 864 912
albisa@albisa.sk

Hodnotenie
Organizátor