Detail kurzu

Príklad z praxe fungovania duálneho vzdelávania

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Popis kurzu

Získať informácie ako efektívne využiť výzvu na podanie projektu v reálnom školskom prostredí pre potreby praxe.

Seminár sa bude realizovať formou prednášky spojenej s diskusiou a exkurziou v SSOŠ DA – prehliadka závodu Volkswagen Slovakia, a.s., ako aj priestorov školy a pracovísk Duálnej Akadémie.

Obsah kurzu

  • Stručná charakteristika pozície vedúceho v SSOŠ DA pri implementácii duálneho vzdelávania do školskej praxe, potreba združovania sa v profesijných organizáciách.
  • Prezentácia aktivít vedúcich k zabezpečovaniu duálneho vzdelávania na SSOŠA DA.
  • Princípy fungovania duálneho vzdelávania na SSOŠA DA SSOŠ DA v súčinnosti s výsledkami projektových aktivít.

Cieľová skupina

Výchovný poradca.

Kontaktná osoba

Mgr. Elena Skalská
+421 2/501 177 19
elena.skalska@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor