DETAIL KURZU

Tímový koučing

Od:

Power Coaching s. r. o.

Bratislava

Popis kurzu

Aký tím chcete mať?

Čo všetko má váš tím zvládnuť a aké výsledky má prinášať? Sú členovia vášho tímu spokojní? Ako namotivovať tím k vyšším výkonom?

Ako dosiahnuť, aby mal váš tím tie atribúty, ktoré potrebujete k plneniu zadaných cieľov? Tímový koučing je nástroj, ktorý pracuje veľmi komplexne. Berie do úvahy jednotlivca a jeho potreby a rovnako tím ako celok a jeho ciele. Tímový koučing rozvíja a podporuje silné stránky tímu a pracuje na odstránení tých slabých. Naučí tím vzájomnej komunikácii a rešpektu, motivácii, lojalite, efektívnosti.

Tím nie je len zoskupenie jeho členov. Tím je živý organizmus, ktorý sa vyvíja a rozvíja presne tak, ako človek jednotlivec. Formujú ho spoločné skúsenosti, problémy, výzvy, prežité obdobie, pekné a aj menej pekné zážitky, zmeny a občas aj nepohoda.

Aby však bol tím schopný tomuto všetkému čeliť, mal by byť súdržný, komunikatívny, flexibilný, stabilný, vytrvalý, efektívny, plný energie a mať dôveru v seba a aj v jednotlivých členov. Je váš tím presne takýto?

Tímový koučing vám prinesie:

– príležitosti sa zastaviť v behu za výkonom a cieľmi
- urobiť si jasno v roliach, spôsoboch, úlohách a spolupráci
- nastaviť si vlastné témy
- hľadať riešenia vo vlastných zdrojoch
- tvoriť riešenia, ktoré sú priamo napasované na realitu tímu
- príležitosť samostatne premýšľať a prevziať zodpovednosť za svoje konanie ako jednotlivec
- uvažovať ako člen tímu a spolupracovať

Dátum kurzu je 20.5.2019. Trvanie kurzu od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Cena je 220€ s DPH.

Prihlásenie: priamo cez web, emailom na info@powercoaching.sk alebo telefonicky na tel.čísle 0948 168 011.





Kontaktná osoba

Power Coaching s.r.o.
+421 948 168 011
info@powercoaching.sk

Hodnotenie




Organizátor