DETAIL KURZU

AKREDITOVANÝ KURZ, KOUČ 104

Od:

Power Coaching s. r. o.

Bratislava

Popis kurzu

Mať život vo vlastných rukách, pozerať sa na svet s porozumením a rešpektom a byť šťastný. Chcete?

Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne poznatky z teórie a metodológie koučingu do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia. Vie jasne identifikovať kľúčové body procesu a cieľ tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný. Vie definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy procesu koučovania. Pozná nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu. Získa kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Vie stanoviť metódy ozdravovania kolektívu a je schopný presvedčiť na základe dôvery. Je schopný sebareflexie v rámci koučovacieho procesu.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Kouči, osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, majitelia firiem, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod.

K získaniu kvalifikácie kouča.
K vlastnému sebarozvoju.
K zvýšeniu kvalifikácie iných povolaní.

OBSAH KURZU

Kurz je v trvaní 104 hodín, pričom 70% kurzu tvorí prax, 30% teória.

S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.

Zľava 25%: v prípade prihlásenia sa do 31.03.19 – 3075,– Eur s DPH

Zľava 15%: v prípade prihlásenia sa do 30.04.2019 – 3485,– Eur s DPH

Miesto konania: Košice Dátum: 24.5.-4.6.2019

Miesto konania kurzu zverejníme včas.

Kontaktná osoba

Power Coaching s.r.o.
+421 948 168 011
info@powercoaching.sk

Hodnotenie
Organizátor