DETAIL KURZU

Rozvoj manažérskych zručnosti, so zameraním na prirodzený rešpekt, líderstvo a motiváciu

Od:

Power Coaching s. r. o.

Bratislava

Popis kurzu

**Silným lídrom sa môže stať ktokoľvek. Dôležité je byť prirodzenou autoritou a vedieť efektívne motivovať ľudí v pracovnom prostredí. Ak budeme mať správny motív a postoj, dokážeme vnášať do pracovného procesu dynamiku a aktivizovať ľudí.

Manažér je vodca, organizátor, vedie svoj tím. Jeho úspech závisí na jeho rozhodnutiach, schopnosti plánovať, delegovať a komunikovať. Jeho kvality sa opierajú o nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, schopnosť predvídať, prispôsobiť sa novým situáciám a strategicky myslieť. Neustále sa zdokonaľuje v technikách riadenia a v rozvoji svojich znalostí.**

Úlohou dobrého lídra je poznať motivačnú typológiu ľudí, aby mohol pozitívne vplývať na ich správanie a poveriť ich úlohami tak, aby prevzali zodpovednosť za svoje konanie a súčasne pociťovali pracovné naplnenie.

Dovoľte nám, aby sme Vám pomohli byť pružní vo svojom myslení, získať prirodzený rešpekt, efektívne využívať nástroje motivácie a nájsť tú najefektívnejšiu formu líderstva pre Vás.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

  • Manažéri
  • Osoby vedúce tím ľudí
  • Riaditelia
  • Riadiaci pracovníci
  • Špecialisti ľudských zdrojov
  • Poradcovia
  • Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti

OBSAH KURZU Ako spoznať seba ako lídra Ako si vybudovať prirodzený rešpekt a autoritu Ako využiť a rozvinúť svoje silné stránky Ako efektívne a správne využívať formy motivácie Ako odhaliť a využiť schopnosti tímu, zamestnancov Delegovanie Prevzatie zodpovednosti členmi tímu

Cena kurzu: 220,– EUR s DPH

Termín kurzu je 31.5.2019, kurz bude prebiehať v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Kurz sa bude konať v priestoroch spoločnosti Power Coaching, Mierová 56, Bratislava-Ružinov

Prihlasovanie: priamo cez web alebo napíšte na e-mail : info@powercoaching.sk, zavolajte na tel číslo: 0948 168 011.

Hodnotenie
Organizátor