DETAIL KURZU

Manažér údržby - Expert

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Cieľom programu je prakticky ukázať a prejsť moderné nástroje pre efektívne riadenie údržby. Pomoc a smerovanie pri budovaní moderného útvaru údržby. Vzájomne sa podeliť o skúsenosti v oblasti riadenia údržby.

Obsah kurzu

každý deň v čase od 8.30 – 16.00

1) Návrh procesného modelu údržby 2. 5. 2019

 • Workflow tvorby vecného plánu
 • Workflow tvorby finančného plánu
 • Workflow počtu údržbárov
 • Tvorba systému ukazovateľov a reporting
 • Metódy kategorizácie a strategizácie zariadení

2) Systém riadenia činností údržby – prev. prehliadky – definovanie plánov 3. 5. 2019

 • Systém riadenia činností údržby – plánovanie opravy – definovanie plánov
 • Návrh systému AÚ (štruktúra, atribúty štandardov, vizualizácia)
 • Tvorba workflow riešenia porúch (ATP, VSM opráv)
 • Kódovník porúch
 • Definovanie metodiky pre meranie vyťaženia údržbárov
 • Informačné systémy údržby

3) Definovanie kritických ND, návrh optimálnych hladín výšky zásob ND 23. 5. 2019

 • Definovanie pravidiel riadenia skladov ND (vizualizácia ND, uloženie, vychystávanie)
 • Definovanie pravidiel pre nadobudnutie investície (vendor list)
 • Návrh pravidiel hodnotenia investície počas životného cyklu
 • Definovanie BluePrint

4) Outsourcing údržby 24. 5. 2019

 • Systémový audit údržby
 • Rýchly audit PÚ
 • Zlepšovanie v údržbe (Shop Floor)
 • Bezpečnosť v údržbe – LOTO
 • Legislatíva v údržbe
 • Tvorba rozvojového programu znalostí a zručností
 • Podpora pri návrhu a budovaní tréning centra – M 4.0

5) Soft skills 25. 6. 2019

 • Témy pripravujeme

6) Soft skills 26. 6. 2019

 • Témy pripravujeme

Odovzdanie certifikátu Manažér údržby – Expert

Poznámka: Teoretická časť formou prednášky Praktická časť formou tréningovej hry Ukážky riešení formou prípadovej štúdie

Cieľová skupina

Riadiaci pracovníci údržby

 • riaditeľ údržby
 • vedúci technického úseku
Poznámka k cene

(VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E). 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz.)

Kontaktná osoba

Angelika Filová
+421 41/239 90 80
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor