DETAIL KURZU

WORKSHOP: Energetika – úprava podpory obnoviteľných zdrojov

Od:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Čo hovorí zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie? Získajte právny základ v oblasti energetiky. Workshopom vás prevedú profesionálni školitelia.

Obsah kurzu

V úvode workshopu sa budeme venovať Zákonu o energetike, ktorý nám poskytne právny základ o tom ako zákon upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike.

Na workshope sa oboznámite s postupom pri povoľovaní prevádzok na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozornosť bude venovaná aj Zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorý ustanovuje spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a biometánu.

Špeciálna pozornosť bude venovaná súčasnému stavu a plánovaným zmenám v systéme podpory výroby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Venovať sa budeme aj systému podpory bioplynu.

Cieľová skupina

Pre súčasných a budúcich prevádzkovateľov zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, záujemcov o podporu elektriny z OZE alebo bioplynu a všetkých, ktorí chcú získať prehľad o aktuálnom stave v oblasti obnoviteľných zdrojov.

  • Osoby poverené problematikou energetiky / životného prostredia
  • Riaditelia a manažéri
  • Štatutári a prokuristi
  • Právnici
  • Manažéri oddelení životného prostredia / envirokoordinátori
  • Štátni úradníci, zamestnanci verejnej sféry
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania Poznámka k cene

Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. majú zľavu 15% z ceny školenia

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor